Archief voor juli, 2009

Inspiratiebijeenkomst

Regelmatig worden door de sector cultuur van de gemeente Dordrecht inspiratiebijeenkomsten georganiseerd. Deze inspiratiebijeenkomsten stellen de vraag aan de orde waar Dordrecht wil staan als Dordrecht in 2020 viert dat het 800 jaar geleden stadsrechten heeft gekregen.

Inspiratiebijeenkomst 2009

Dordrecht gaat samen met het Nationaal Historisch Museum de wording van de stad zichtbaar maken. „De sensatie van de natievorming en de Statenvertaling moet je hier kunnen opsnuiven.” Deze inspiratiebijeenkomst maakt de samenwerking bijna tastbaar, zoals duidelijk wordt uit het verslag in het Reformatorisch Dagblad.

Inspiratiebijeenkomst 2008

’Calvijn, Dordt en Democratie’ was het thema van de inspiratiebijeenkomst begin 2008: een mooie opwarmer voor het Calvijnjaar 2009. Organisator van deze bijeenkomst is cultureel adviseur Han Bakker, verbonden aan het Centrum Beeldende Kunst Dordrecht, in samenwerking met DiEP – archief, monumenten en archeologie Dordrecht en de Stichting Reformatie Instituut Dordrecht.

Gastspreker is prof. dr. James Kennedy, hoogleraar Nederlandse geschiedenis en voorzitter van de stichting Reformatie Instituut Dordrecht. Gespreksleider is Lodewijk Dros, chef redactie Religie en Filosofie van het dagblad Trouw.

De invloed van het calvinisme op de Nederlandse cultuur kent de volgende belangrijke uitingen:

  • de onafgebroken gerichtheid op gelijkheid
  • de serieuze volksaard
  • het adagium: ‘doe maar gewoon, dan doe je al gek genoeg’

Zelfs van niet-gelovige Nederlanders wordt gezegd dat ze een calvinistische inborst hebben. Maar hoe zit het met de invloed van de zestiende-eeuwse denker en reformator Calvijn op de wereldgeschiedenis?

Dordrecht heeft een speciale band met Calvijn. Hier werd namelijk tijdens de Nationale Synode in 1618/1619 de leer van de gereformeerde kerk volgens Calvijns anti-autoritaire ideeën vastgelegd. Op de inspiratiebijeenkomst wordt ook ingegaan op de vraag of deze synode democratie heeft geschapen, of democratie de synode?

De geschiedenis van het Nederlands protestantisme heeft – geheel volgens calvinistische traditie – nog geen eigen herinneringsplek. De stichting Reformatie Instituut Dordrecht ziet hier graag verandering in komen. Welke kansen zou het Dordrecht bieden als we herinneringsplek voor de reformatie worden? In het buitenland is volop belangstelling voor de geschiedenis van de reformatie, vooral onder Japanners en Amerikanen. De stichting pleit voor een eigentijdse en interactieve aanpak, zodat het thema voor een breed publiek interessant wordt.

In de media:

  • Interview met Marije van Beek op Drechtstad FM, namens het Reformatie Instituut Dordrecht werkzaam voor DiEP
    {mp3}resultaten/inspiratiebijeenkomst/Interview DiEP- Marije van Beek{/mp3}
  • Verslag in het Reformatorisch Dagblad

Dordtse Historische kalender

Dordtse historische kalender Geschiedenis leeft en is een verhaal van ons allemaal. Daarom schrijven Dordtenaren voortaan hun eigen geschiedenis: iedereen kan meebepalen welke historische feiten belangrijk zijn en niet vergeten mogen worden.

Een dergelijke historische kalender is uniek voor Nederland. Enerzijds kan men onderwerpen nomineren en anderzijds kan men op de kalender zien welke jubilea er te vieren zijn in de stad.

Onder regie van het Platform Stedelijke Herdenking, waar het RID bij aangesloten is, wordt de Dordtse Historische Kalender ontwikkeld. Het is een overzicht met tal van historische, aan Dordrecht gelieerde gebeurtenissen. Het Platform wil hiermee bereiken dat er tijdig aandacht is en voorbereidingen worden getroffen voor de herdenking van deze feiten. Het RID draagt er zorg voor dat gebeurtenissen binnen het thema ‘religie’ hun plaats op deze kalender krijgen. Op de Dordtse Historische Kalender is een actuele lijst van historische gebeurtenissen te vinden.

De lancering van de Dordtse Historische Kalender vond plaats op 16 februari 2010.

Meer informatie:

Dependance CHE

Dordrecht heeft in de jaren 90 van de vorige eeuw het laatste hoger onderwijs uit de stad zien verdwijnen. De gemeente Dordrecht signaleert echter dat in “de regio aanwezige sectoren steeds meer vragen om (technische) HBO’ers en WO’ers. Een sterke inzet op kennisinfrastructuur is onmisbaar om deze “discrepantie” te verkleinen en op de lange termijn onze regio concurrerend te houden. Ook vanuit het bedrijfsleven wordt dit benadrukt.”

De unieke ligging van de stad Dordrecht op het kruispunt van Zeeland, de Randstad en Brabant biedt perspectief om de dynamiek van een studentenstad te doen herleven.

In eerste instantie is de Christelijke Hogeschool Ede (CHE) in september 2009 gestart met de duale hbo-opleidingen Verpleegkunde en Sociaal Pedagogische Hulpverlening (SPH), waarin studenten voornamelijk op hun werkplek worden opgeleid. De CHE heeft aangegeven dat zij in een volgend stadium bereid zijn om te onderzoeken of het op langere termijn mogelijk is meerdere opleidingen (voltijd, deeltijd en duaal) in Dordrecht te starten.