Archief voor januari, 2012

Trinitatiskapel

Interkerkelijke bezinning over Dordtse belijdenis

De Dordtse Synode is de meest belangrijke protestantse kerkvergadering ooit geweest, waarbij alle protestantse kerken uit Europa waren vertegenwoordigd. Voorgangers uit allerlei Dordtse kerken gaan in twee bijeenkomsten in gesprek over de actualiteit van deze oude belijdenis.

‘De Dordtse Leerregels zijn het resultaat van een jarenlange kerkelijke twist’ zegt André Diepenbroek, voorzitter van de stichting.

‘Velen kennen de inhoud slechts uit de geschiedenisboekjes. Toch hebben veel kerken en organisaties wereldwijd de Dordtse Leerregels uit 1619 in de grondslag staan. Een debat over de actualiteit ervan is op zijn plaats’ zegt Pieter Verhoeve, initiatiefnemer van deze bezinning.