Archief voor april, 2017

Afbeelding Maarten Luther

Reformatie Instituut Dordrecht herdenkt Luther vrijdagavond 21 april 2017

Dit jaar 2017 staan we stil bij de kerkhervormer Luther. Het is 500 jaar geleden dat hij zijn 95 stellingen openbaar maakte.In Dordrecht wordt dit uitgebreid gevierd.

Het Reformatie Instituut Dordrecht houdt een avond op vrijdagavond 21 april 2017, waarin de liederen van Luther centraal staan.

Liederen

Luther heeft mooie en ontroerende liederen geschreven. De liederen raken het hart van de mens. De avond wordt toegelicht door ds. Hans Mudde, emeritus predikant van de Lutherse kerk te Den Haag. Verder hopen we Lutherliederen te zingen onder leiding van organist dr. Bart van Buitenen. Hij begeleidt de samenzang op het mooie historische, oudste orgel van Dordrecht. Diverse liederen van Luther zijn onbekend en worden voorgezongen door sopraan Lisa Hinfelaar.Lisa Hinfelaar gaat de onbekendere liederen ons deze avond aanleren.

De avond

  • De avond begint om 20:00 uur.
  • De deur is open om 19:30 uur.
  • Er is een boekentafel aanwezig.
  • De toegang is gratis!
  • Er is een collecte voor de onkosten.

Het adres van de Lutherse kerk (Trinitatiskapel ) bevindt zich aan de Vriesestraat 22 te Dordrecht.

Parkeren kan in de naastgelegen parkeergarage aan de Visstraat.

Allen hartelijk welkom!