Archief voor juli, 2018

Afbeelding Prof. dr. J.S. Pollmann

Prof. dr. J.S. Pollmann brengt Ode aan de Synode

Lezing met als titel Vergaderen, verbitteren, verzoenen; over de betekenis van de Synode van Dordrecht

In 1618-1619 werd de Synode van Dordrecht gehouden. De Dordtse Synode was naast een kerkvergadering, ook een politiek en cultureel evenement, dat grote invloed heeft gehad op geschiedenis, taal en normen en waarden.

Precies 400 jaar later herdenkt de stad Dordrecht deze bijeenkomst met een programma voor een breed publiek, genaamd Ode aan de Synode. In het kader hiervan zal professor Pollmann op 4 september een lezing verzorgen in de Grote Kerk met als thema Vergaderen, verbitteren, verzoenen.

Vergaderen, verbitteren, verzoenen

De Synode van Dordrecht werd bijeengeroepen om een kerkelijk geschil op te lossen dat Nederlanders tussen 1610-1618 op het bot verdeeld hield en het land aan de rand van een burgeroorlog had gebracht.  Buren stonden tegenover elkaar, samenzweringstheorieën floreerden, en demonisering en haatzaaierij waren ook in de pers schering en inslag.
Hoe had een theologisch conflict zo hoog kunnen oplopen?  Wat deed de Synode om dat conflict te bezweren? En wat was de impact van de Synode op de samenleving?
De lezing zal op deze vragen ingaan en laten zien hoe belangrijk de Synode werd voor de Geschiedenis van Nederland in de Gouden Eeuw.

Prof.dr. J.S. Pollmann

Judith Pollmann (1964) is hoogleraar Vroegmoderne Nederlandse Geschiedenis aan de Universiteit Leiden en een expert op het terrein van de Tachtigjarige Oorlog en de geschiedenis van religie en tolerantie in de Gouden Eeuw. In haar werk besteedt ze veel aandacht aan de persoonlijke ervaringen van zestiende- en zeventiende-eeuwers. Ze is honorair conservator Nederlandse Geschiedenis van het Rijksmuseum in Amsterdam en lid van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen.

Ode aan de Synode

De openingsbijeenkomst en de afsluiting van de Synode van Dordrecht vonden plaats in de Grote Kerk. Dit is het enige gebouw dat een (prominente) rol speelde tijdens de Synode en ook nu nog te bezoeken is.

De lezing wordt georganiseerd door de Vereniging Oud-Dordrecht samen met de Vereniging Vrienden van de Grote Kerk te Dordrecht. Niet vreemd is dat juist de Grote Kerk gekozen is als locatie voor deze lezing. De lezing zal muzikaal omlijst worden door Henske Bakker (panfluit) en Alisa van Dijk (viool).

De bijeenkomst is één van de eerste activiteiten in het kader van de herdenking 400 jaar Synode van Dordrecht.

De openingsbijeenkomst en de afsluiting van de Synode van Dordrecht vonden plaats in de Grote Kerk.

Praktische informatie

Locatie: Grote Kerk, Dordrecht
Adres: Lange Geldersekade 2; 3311 CJ Dordrecht
Datum: 4 september 2018
Tijd: 20:00h
Kerk open: 19:30h
Toegang: gratis

Organisatoren

  • Vereniging Oud-Dordrecht
  • Vereniging Vrienden van de Grote Kerk te Dordrecht

Meer informatie en contactgegevens van organisatoren vindt u op

http://www.oud-dordrecht.nl

http://vriendengrotekerkdordrecht.nl