Archief voor augustus, 2022

Afbeelding Boudewijn Zwart

Datheen-avond met Boudewijn Zwart

Het Reformatie Instituut Dordrecht (RID) organiseert zaterdag 17 september 2022 een
avond waar de psalmen van Datheen en Goudimel centraal staan. Het interactief
programma met samenzang wordt geleid door Boudewijn Zwart. Zwart bespeelt het onlangs
gerestaureerde, oudste orgel van Dordrecht. Hij zal op de van hem bekende wijze toelichten
wat ten gehore wordt gebracht. Plaats van samenkomst is de Trinitatiskapel, Vriesestraat 22
in Dordrecht. Aanvang 20.00 uur. De toegang is vrij. Nadere informatie:
info@reformatieinstituutdordrecht.nl.

De RID-bijeenkomst wordt gehouden ter gelegenheid van het feit dat 450 jaar geleden de
eerste protestantse kerkdienst werd gehouden in Dordrecht. Eerder op de dag is hierover
een symposium te volgen in de Augustijnenkerk, georganiseerd door de Stichting Behoud
Augustijnenkerk. Aanvang 13.30 uur. Drie deskundigen laten hun licht schijnen over de
transitie van rooms-katholiek naar protestants en de gevolgen op maatschappelijk,
theologisch en liturgisch gebied. Ook deze bijeenkomst is vrij toegankelijk.

Afbeelding Augustijnenkerk

Dordrecht gereformeerd – symposium en interactief

Symposium 17 september 2022 naar aanleiding van eerste protestantse kerkdienst in de Augustijnenkerk in 1572.

Op 27 juli 1572 vindt in Dordrecht de eerste protestantse kerkdienst plaats, geleid door Ds. Johannes Lippius in de Augustijnenkerk. Rond deze gebeurtenis organiseert de Stichting Behoud Augustijnenkerk op 17 september 2022 een symposium waar drie deskundigen de gevolgen van de transformatie duiden op zowel maatschappelijk, theologisch als liturgisch gebied. Het Vocaal Theologen Ensemble en het Codarts Kerkmuziek Ensemble o.l.v. Hanna Rijken brengen de betogen muzikaal in beeld. De orgelbegeleiding is in handen van Rik Melissant. Dr. A.J. van den Herik, de huidige predikant van de Augustijnenkerk, opent de middag om 13:30. De volgende onderwerpen komen vervolgens aan de orde.