Archief voor mei, 2024

De vergeten Dordtse synode

De Dordtse Synode van 1618-1619 is algemeen bekend, zeker na de grootse herdenking in 2018-2019. Het was echter niet de eerste synode van de gereformeerde kerk in Nederland en zelfs niet de eerste die in Dordrecht gehouden werd.

Dat laatste gebeurde al in 1574 in het heetst van de strijd tegen de koning Filips II onder leiding van prins Willem van Oranje, die kort ervoor nog avondmaal vierde in Hollands oudste stad. Precies 450 jaar later wil het RID als Dordtse erfgoedstichting deze eerste Dordtse synode uit de vergetelheid halen.

Fred van Lieburg, hoogleraar religiegeschiedenis aan de VU en schrijver van het boek Synodestad: Dordrecht 1618-1619, zal in een powerpointpresentatie uitleggen in welke context er in 1574 een gereformeerde synode gehouden werd, wie eraan deelnamen, wat er is behandeld, en waarom het een belangrijk moment blijft in de geschiedenis van de Nederlandse samenleving.

Boudewijn Zwart, orgelist en klokkenist, zorgt als huismusicus van het RID voor een bijzondere entourage. Hij laat de aanwezigen zingen in psalmberijmingen uit de zestiende eeuw door net als toen op te treden als voorzanger. Gemeentezang werd destijds niet begeleid door instrumentale muziek, sterker: de synode van 1574 sprak haar afkeuring uit over orgelspel in de kerk. Het woord is dus aan de menselijke stem van de kerkgangers – en hoe hoger de opkomst, hoe mooier dat klinkt!

Plaats: Augustijnenkerk, Voorstraat 216, Dordrecht
Datum en tijd: donderdag 20 juni 2024, 20.00 uur (kerk open 19.30 uur, toegang vrij)