Activiteiten 2014

In 2014 heeft de stichting een tweetal activiteiten georganiseerd:

  • Dodenherdenking – 4 mei 2014
  • Debatavond over de Eerste Wereldoorlog – 7 november 2014

 

Dodenherdenking – Vrijheid geef je door

4 mei 2014

Met dit thema wordt op zondagavond 4 mei de interkerkelijke herdenkingsdienst in de Kruiskerk gehouden. Deze dienst is voorafgaand aan de kranslegging op het Sumatraplein. De dienst werd georganiseerd door het RID in samenwerking met de Raad van Kerken. Tijdens de dienst worden namen genoemd van Dordtenaren die het slachtoffer werden van de oorlog. Psalm 43 wordt gezongen. Om 19.00 uur wordt deze Psalm aan het begin van de herdenkingsdienst gespeeld op het orgel door organist Hans Okkerse en daarna wordt gelezen en gezongen in de taal van 1941.

Debatavond Eerste Wereldoorlog

7 november 2014

Op 7 november 2014 werd er in de Trinitatiskapel een avond georganiseerd naar aanleiding van de honderdjarige herdenking van de Eerste Wereldoorlog. Het thema was: ‘De Eerste Wereldoorlog, een religieuze buitenkans? Religie en de legitimatie van geweld in het aanzicht van de oorlog’.

Programma

20.00 uurOpening door A. Golverdingen MA, bestuurslid RID
20.05 uurKorte intro door ds. J.M.J. Kieviet over zijn interesse voor WO I
20.15 uurMuzikaal intermezzo door Boudewijn Zwart (speelt muziek uit de tijd van de Eerste Wereldoorlog)
20.25 uurLezing door Hanneke Takken MA over de houding van de Britse, Duitse en Franse kerken en de Eerste Wereldoorlog
21.00 uurMuzikaal intermezzo door Boudewijn Zwart
21.10 uurPauze
21.25 uurTafelgesprek tussen Hanneke Takken, André Diepenbroek en ds. J.M.J. Kieviet met de mogelijkheid om te reageren vanuit de zaal
22.00 uurAfsluiting: De Last Post wordt gespeeld door Hans Kloppert

Labels:, , , , , , , , ,