Trinitatiskapel
Trinitatiskapel

Interkerkelijke bezinning over Dordtse belijdenis

De Dordtse Synode is de meest belangrijke protestantse kerkvergadering ooit geweest, waarbij alle protestantse kerken uit Europa waren vertegenwoordigd. Voorgangers uit allerlei Dordtse kerken gaan in twee bijeenkomsten in gesprek over de actualiteit van deze oude belijdenis.

‘De Dordtse Leerregels zijn het resultaat van een jarenlange kerkelijke twist’ zegt André Diepenbroek, voorzitter van de stichting.

‘Velen kennen de inhoud slechts uit de geschiedenisboekjes. Toch hebben veel kerken en organisaties wereldwijd de Dordtse Leerregels uit 1619 in de grondslag staan. Een debat over de actualiteit ervan is op zijn plaats’ zegt Pieter Verhoeve, initiatiefnemer van deze bezinning.

De eerste is 10 februari en gaat over ‘Dordtse Leerregels en Geloofszekerheid’. Daaraan zullen ds. G. van Wijk (Hervormd), ds. A.J. van Zuijlekom (Gereformeerd Vrijgemaakt), ouderling A. Golverdingen (Gereformeerde Gemeente) en voorganger B. van den Boogaard (Hervormd Calvijn) medewerking verlenen.

De tweede avond op 23 maart heeft als onderwerp: ‘Dordtse Leerregels en de Wereldkerk’. Ds. J.M.J. Kieviet (Christelijk Gereformeerd), dr. E. Mackay (docent cultuurgeschiedenis Driestar-Educatief), ds. N.W. van den Houten (Hervormd) en dr. J.C. van Burg (Gereformeerde Gemeente) zijn daar de gespreksgasten.

Beide avonden beginnen om 20:00 uur en zijn gratis toegankelijk. Diverse jongeren van een muziekgroep van het Marnix college Dordrecht zullen een muzikale bijdrage leveren. Na afloop van het debat is er een borrel.

Labels:, , , , , , , , , ,