Trinitatiskapel
Trinitatiskapel

Het Reformatie Instituut herdenkt de vrijheid van geloof

Samen zingend gedenken op ‘de wijze van toen’

Het Reformatie Instituut Dordrecht (RID) herdenkt zondagavond 19 juli 2015 de vrijheid van geweten en geloof met een speciale ‘Reformatie samenzang’ in de taal van de 16e eeuw. Deze bijzondere avond wordt gehouden in de Trinitatiskapel, waarbij de psalmen van Petrus Datheen centraal staan. Algehele leiding is in handen van ds. J.M.J. Kieviet, tot voor kort Dordts predikant. De samenkomst begint om 20:30 uur en duurt tot omstreeks 21:45 uur.

Petrus Datheen was de eerste leider van de Reformatie in de Lage Landen die het gereformeerde kerkvolk de liederen uit de Bijbel liet zingen op basis van de melodieën uit Genève. Hij was het die de Psalmen vertaalde en berijmde in het Nederlands van zijn dagen. Al tijdens de grote hagepreek van 23 juli 1566 bij Gent werd uit zijn psalmberijming gezongen. Zijn berijming werd geliefd, omdat gezegd werd dat ‘de geur van de brandstapels’ aan de psalmberijming hing. Dit gevleugelde gezegde doelde op de tijd van de vervolging van de aanhangers van de gereformeerde leer.

Neerlandicus drs. C. Bregman maakt de selectie van de psalmen die deze avond gezongen worden en een beeld geven van Datheens leven. Ds. J.M.J. Kieviet leidt de psalmen in met een korte toelichting. De organist van de Lutherse Kerk, Bart van Buitenen, zal de samenzang begeleiden.

Op 19 juli 1572 werd tijdens de Eerste Vrije Statenvergadering besloten tot vrijheid van godsdienst. Het Platform Raad van Kerken en het Dordrechts Museum willen dit op zondagmiddag 19 juli a.s. vieren met een speciale kerkdienst in de buitenlucht, een ‘hagepreek’, op het plein voor het Hof van Nederland. Deze herdenkingsdienst begint om 15:00 uur. Predikant deze middag is ds. J. Belder. Aansluitend op de dienst, waarbij net als in de 16e eeuw de mannen rond de vrouwen en kinderen zullen staan, vindt de gemeentelijke herdenking plaats onder leiding van burgemeester A.A.M. Brok van Dordrecht.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met bestuursleden André Diepenbroek (voorzitter) en Johan Bregman van het Reformatie Instituut Dordrecht: info@reformatieinstituutdordrecht.nl
U kunt ook de website van het Platform Raad van Kerken in Dordrecht raadplegen voor meer informatie over het middagprogramma: www.rvkdordrecht.nl

Labels:,