Synode van Dordrecht
Synode van Dordrecht

Internationaal congres over Dordtse Synode

De stad Dordrecht zal in november 2018, net als vierhonderd jaar geleden, een centrum zijn van internationaal calvinisme. De Dordtse Synode van 1618-1619 wordt herdacht met een driedaagse conferentie voor geïnteresseerden uit binnen- en buitenland.

De gemeente Dordrecht pakt in het najaar uit met een uitgebreide ‘Ode aan de Synode’, die tot in het voorjaar van 2019 doorgaat. Na de opening van een tentoonstelling over calvinisme en kunst in het Dordrechts Museum volgt op 14, 15 en 16 november een internationaal congres in het Energiehuis. De organisatie ligt in handen van een comité van vertegenwoordigers van het Huygens Instituut voor Nederlandse Geschiedenis, het Amsterdam Centrum voor Religiegeschiedenis en vrijwel alle academische theologische opleidingen in Nederland.

Wethouder Piet Sleeking zal het startschot geven voor de ruim 35 lezingen die gedurende het congres gehouden worden. Tal van aspecten van de synode komen aan de orde, zowel theologische, kerkrechtelijke als historische thema’s. Tot de speciaal uitgenodigde hoofdsprekers behoort Alec Ryrie, auteur van een bestseller over de geschiedenis van het protestantisme. Hij zal spreken over de Dordtse Synode als oecumenisch concilie. De slotlezing wordt verzorgd door de bekende Amerikaanse filosoof Richard Mouw over ‘het wereldbeeld van de Synode van Dordrecht’. Burgemeester Wouter Kolff zal aanwezig zijn bij de afsluiting.

Het plaatselijke Reformatie Instituut Dordrecht zorgt voor een boeiende randprogrammering. Zo is er een rondleiding door de stad, een bezoek aan de Helmantel tentoonstelling in de Grote Kerk, en een muzikale avond in de Augustijnenkerk. De muzikale avond is vrij toegankelijk voor publiek.

Don Sinnema uit Holland (Michigan) geeft een voor ieder toegankelijke avondlezing over de geschiedenis van de synode. Voor de overige programmaonderdelen kan men zich aanmelden bij het Dordrechts museum.

Contact: Fred van Lieburg. Mail naar fredvanlieburg@gmail.com

Labels:,