Synode van Dordrecht

Internationaal congres over Dordtse Synode

De stad Dordrecht zal in november 2018, net als vierhonderd jaar geleden, een centrum zijn van internationaal calvinisme. De Dordtse Synode van 1618-1619 wordt herdacht met een driedaagse conferentie voor geïnteresseerden uit binnen- en buitenland.

De gemeente Dordrecht pakt in het najaar uit met een uitgebreide ‘Ode aan de Synode’, die tot in het voorjaar van 2019 doorgaat. Na de opening van een tentoonstelling over calvinisme en kunst in het Dordrechts Museum volgt op 14, 15 en 16 november een internationaal congres in het Energiehuis. De organisatie ligt in handen van een comité van vertegenwoordigers van het Huygens Instituut voor Nederlandse Geschiedenis, het Amsterdam Centrum voor Religiegeschiedenis en vrijwel alle academische theologische opleidingen in Nederland.

Wethouder Piet Sleeking zal het startschot geven voor de ruim 35 lezingen die gedurende het congres gehouden worden. Tal van aspecten van de synode komen aan de orde, zowel theologische, kerkrechtelijke als historische thema’s. Tot de speciaal uitgenodigde hoofdsprekers behoort Alec Ryrie, auteur van een bestseller over de geschiedenis van het protestantisme. Hij zal spreken over de Dordtse Synode als oecumenisch concilie. De slotlezing wordt verzorgd door de bekende Amerikaanse filosoof Richard Mouw over ‘het wereldbeeld van de Synode van Dordrecht’. Burgemeester Wouter Kolff zal aanwezig zijn bij de afsluiting.

Het plaatselijke Reformatie Instituut Dordrecht zorgt voor een boeiende randprogrammering. Zo is er een rondleiding door de stad, een bezoek aan de Helmantel tentoonstelling in de Grote Kerk, en een muzikale avond in de Augustijnenkerk. De muzikale avond is vrij toegankelijk voor publiek.

Don Sinnema uit Holland (Michigan) geeft een voor ieder toegankelijke avondlezing over de geschiedenis van de synode. Voor de overige programmaonderdelen kan men zich aanmelden bij het Dordrechts museum.

Contact: Fred van Lieburg. Mail naar fredvanlieburg@gmail.com

Afbeelding Prof. dr. J.S. Pollmann

Prof. dr. J.S. Pollmann brengt Ode aan de Synode

Lezing met als titel Vergaderen, verbitteren, verzoenen; over de betekenis van de Synode van Dordrecht

In 1618-1619 werd de Synode van Dordrecht gehouden. De Dordtse Synode was naast een kerkvergadering, ook een politiek en cultureel evenement, dat grote invloed heeft gehad op geschiedenis, taal en normen en waarden.

Precies 400 jaar later herdenkt de stad Dordrecht deze bijeenkomst met een programma voor een breed publiek, genaamd Ode aan de Synode. In het kader hiervan zal professor Pollmann op 4 september een lezing verzorgen in de Grote Kerk met als thema Vergaderen, verbitteren, verzoenen.

Vergaderen, verbitteren, verzoenen

De Synode van Dordrecht werd bijeengeroepen om een kerkelijk geschil op te lossen dat Nederlanders tussen 1610-1618 op het bot verdeeld hield en het land aan de rand van een burgeroorlog had gebracht.  Buren stonden tegenover elkaar, samenzweringstheorieën floreerden, en demonisering en haatzaaierij waren ook in de pers schering en inslag.
Hoe had een theologisch conflict zo hoog kunnen oplopen?  Wat deed de Synode om dat conflict te bezweren? En wat was de impact van de Synode op de samenleving?
De lezing zal op deze vragen ingaan en laten zien hoe belangrijk de Synode werd voor de Geschiedenis van Nederland in de Gouden Eeuw.

Prof.dr. J.S. Pollmann

Judith Pollmann (1964) is hoogleraar Vroegmoderne Nederlandse Geschiedenis aan de Universiteit Leiden en een expert op het terrein van de Tachtigjarige Oorlog en de geschiedenis van religie en tolerantie in de Gouden Eeuw. In haar werk besteedt ze veel aandacht aan de persoonlijke ervaringen van zestiende- en zeventiende-eeuwers. Ze is honorair conservator Nederlandse Geschiedenis van het Rijksmuseum in Amsterdam en lid van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen.

Ode aan de Synode

De openingsbijeenkomst en de afsluiting van de Synode van Dordrecht vonden plaats in de Grote Kerk. Dit is het enige gebouw dat een (prominente) rol speelde tijdens de Synode en ook nu nog te bezoeken is.

De lezing wordt georganiseerd door de Vereniging Oud-Dordrecht samen met de Vereniging Vrienden van de Grote Kerk te Dordrecht. Niet vreemd is dat juist de Grote Kerk gekozen is als locatie voor deze lezing. De lezing zal muzikaal omlijst worden door Henske Bakker (panfluit) en Alisa van Dijk (viool).

De bijeenkomst is één van de eerste activiteiten in het kader van de herdenking 400 jaar Synode van Dordrecht.

De openingsbijeenkomst en de afsluiting van de Synode van Dordrecht vonden plaats in de Grote Kerk.

Praktische informatie

Locatie: Grote Kerk, Dordrecht
Adres: Lange Geldersekade 2; 3311 CJ Dordrecht
Datum: 4 september 2018
Tijd: 20:00h
Kerk open: 19:30h
Toegang: gratis

Organisatoren

  • Vereniging Oud-Dordrecht
  • Vereniging Vrienden van de Grote Kerk te Dordrecht

Meer informatie en contactgegevens van organisatoren vindt u op

http://www.oud-dordrecht.nl

http://vriendengrotekerkdordrecht.nl