Het Hof van Nederland

Opening en start ‘Ode aan de Synode’ door Koning Willem-Alexander

De opening voor genodigden vindt om 18.30 uur plaats in de Augustijnenkerk. De koning zal via de ingang aan de Voorstraat arriveren.

Het bestuur van het RID is als belangrijk partner van de synode herdenking aanwezig onder de genodigden. Voor het publiek is het (besloten) programma via een live-stream op de Facebook-pagina van het Dordrechts Museum te volgen.

Na het programma (omstreeks 19:00 uur) verlaten de gasten de Augustijnenkerk en zet de Koning op het plein van Het Hof van Nederland symbolisch een robotarm in werking die gedurende negen maanden de Statenbijbel kalligrafeert.

Vervolgens wandelt de koning met gezelschap door de Kloostertuin, via het Augustijnenkamp en de Lastig Eendstraat naar het Dordrechts Museum. Daar opent hij de tentoonstelling Werk, bid & bewonder – Een nieuwe kijk op kunst en calvinisme – door een bijzondere bijbel neer te leggen bij de koninklijke bijbels die onderdeel zijn van de expositie.

Meer informatie in onze agenda

Synode van Dordrecht

Internationaal congres over Dordtse Synode

De stad Dordrecht zal in november 2018, net als vierhonderd jaar geleden, een centrum zijn van internationaal calvinisme. De Dordtse Synode van 1618-1619 wordt herdacht met een driedaagse conferentie voor geïnteresseerden uit binnen- en buitenland.

De gemeente Dordrecht pakt in het najaar uit met een uitgebreide ‘Ode aan de Synode’, die tot in het voorjaar van 2019 doorgaat. Na de opening van een tentoonstelling over calvinisme en kunst in het Dordrechts Museum volgt op 14, 15 en 16 november een internationaal congres in het Energiehuis. De organisatie ligt in handen van een comité van vertegenwoordigers van het Huygens Instituut voor Nederlandse Geschiedenis, het Amsterdam Centrum voor Religiegeschiedenis en vrijwel alle academische theologische opleidingen in Nederland.

Wethouder Piet Sleeking zal het startschot geven voor de ruim 35 lezingen die gedurende het congres gehouden worden. Tal van aspecten van de synode komen aan de orde, zowel theologische, kerkrechtelijke als historische thema’s. Tot de speciaal uitgenodigde hoofdsprekers behoort Alec Ryrie, auteur van een bestseller over de geschiedenis van het protestantisme. Hij zal spreken over de Dordtse Synode als oecumenisch concilie. De slotlezing wordt verzorgd door de bekende Amerikaanse filosoof Richard Mouw over ‘het wereldbeeld van de Synode van Dordrecht’. Burgemeester Wouter Kolff zal aanwezig zijn bij de afsluiting.

Het plaatselijke Reformatie Instituut Dordrecht zorgt voor een boeiende randprogrammering. Zo is er een rondleiding door de stad, een bezoek aan de Helmantel tentoonstelling in de Grote Kerk, en een muzikale avond in de Augustijnenkerk. De muzikale avond is vrij toegankelijk voor publiek.

Don Sinnema uit Holland (Michigan) geeft een voor ieder toegankelijke avondlezing over de geschiedenis van de synode. Voor de overige programmaonderdelen kan men zich aanmelden bij het Dordrechts museum.

Contact: Fred van Lieburg. Mail naar fredvanlieburg@gmail.com