Studium Generale Herziene Statenvertaling

In aanloop naar de presentatie van de Herziene Statenvertaling heeft het RID in samenwerking met Driestar Educatief en de Gemeente Dordrecht een Studium Generale georganiseerd:

 • De Statenvertaling, meer dan andere Bijbelvertalingen een cultuurmonument?
  Dordrecht, Augustijnerkerk, 30 september 2010, 19.45-22.00 uur

  Dr. Anne Jaap van den Berg, bibliothecaris van het Nederlands Bijbelgenootschap

  Verslag Reformatorisch Dagblad

 • De Bijbel en de kunst
  Dordrecht, Grote Kerk, 13 november 2010, 10.00-13.30 uur

  Deze bijeenkomst is samengesteld uit drie onderdelen:
  1. De Bijbel en literatuur
      Enny de Bruijn, cultuurredacteur Reformatorisch Dagblad
  2. De Bijbel en muziek
      Christelijk Vocaal Ensemble, Zoetermeer
  3. De Bijbel en beeldende kunst
      Jan Veldman, docent beeldende vorming ‘Driestar Educatief’

  Na een broodmaaltijd heeft het RID een stadswandeling verzorgd langs historische plaatsen in Dordrecht, die zijn verbonden aan de synode en de Statenvertaling. De dag werd afgesloten met een borrel in het stadhuis van Dordrecht, aangeboden door de Gemeente Dordrecht.

Labels:, , , , , , , , ,