Activiteiten

Ondanks dat het Reformatie Instituut Dordrecht een periode achter de rug heeft waarin het formuleren van missie, visie en ambitie centraal stonden, heeft de stichting al veel energie gestoken in het opstarten van mooie projecten, waarmee concrete en boeiende resultaten zijn bereikt. We zijn blij met het mooie resultaat dat de achterliggende jaren al is bereikt. Deze resultaten zijn voor ons een een enorme stimulans om op de ingeslagen weg door te gaan. Er is een overvloed aan ideëen en mogelijkheden die om een uitwerking vragen!
Poster Helmantel tentoonstelling

Helmantel in de Grote Kerk

In de Grote Kerk, het gebouw dat een rol speelde in de Synode, exposeert de vermaarde Groningse schilder Henk Helmantel tijdens het herdenkingsprogramma ‘Ode aan de Synode’. Helmantel wordt gezien als één van de belangrijkste representanten binnen de stroming van het hedendaags realisme. Hij maakt veelal gebruik van dramatische licht-donkercontrasten, zoals ook te zien bij de zeventiende-eeuwse meesters. De expositie bevat zowel nieuw als bestaand werk van Helmantel.

Meer informatie op de website helmantelindordrecht.nl

Openingstijden expositie

Vanaf 24 november 2018 tot 31 maart 2019:
woensdag t/m zondag: 12:00 – 16:00h
Vanaf 1 april 2019 tot 26 mei 2019:
zondag: 12:00 – 16:00h
dinsdag t/m zaterdag: 10:30 – 16:30h
Gerard-en-Johanneke-de-Wit

Muziek uit de tijd van de Dordtse Synode in de Augustijnenkerk

Op donderdagavond 15 november 2018 treden Gerard de Wit, kistorgel en Johanneke de Wit, blokfluit op in de eeuwenoude Augustijnenkerk te Dordrecht

Het concert wordt in het kader van de herdenking 400 jaar Synode georganiseerd door het Reformatieinstituut Dordrecht (RID). Gerard de Wit stelde voor deze avond een schitterend programma samen met enkele werken uit de Synodetijd van Sweelinck, Van Noordt en Van Eijck en verder werken uit de Barok van Corelli, Scarlatti, Telemann, Quantz, Pachebel, Boismortier en Bach.

Meer informatie in onze agenda

Het Hof van Nederland

Opening en start ‘Ode aan de Synode’ door Koning Willem-Alexander

De opening voor genodigden vindt om 18.30 uur plaats in de Augustijnenkerk. De koning zal via de ingang aan de Voorstraat arriveren.

Het bestuur van het RID is als belangrijk partner van de synode herdenking aanwezig onder de genodigden. Voor het publiek is het (besloten) programma via een live-stream op de Facebook-pagina van het Dordrechts Museum te volgen.

Na het programma (omstreeks 19:00 uur) verlaten de gasten de Augustijnenkerk en zet de Koning op het plein van Het Hof van Nederland symbolisch een robotarm in werking die gedurende negen maanden de Statenbijbel kalligrafeert.

Vervolgens wandelt de koning met gezelschap door de Kloostertuin, via het Augustijnenkamp en de Lastig Eendstraat naar het Dordrechts Museum. Daar opent hij de tentoonstelling Werk, bid & bewonder – Een nieuwe kijk op kunst en calvinisme – door een bijzondere bijbel neer te leggen bij de koninklijke bijbels die onderdeel zijn van de expositie.

Meer informatie in onze agenda