Ars Musica

Logo Ars Musica Stichting Ars Musica wil een centrum zijn voor goede muziek en de belangen behartigen van (amateur)musici. Deze doelen tracht men te bereiken door het brengen en bevorderen van kwalitatieve en verantwoorde klassieke en kerkmuziek.

Stichting Ars Musica is een overkoepelend orgaan, waaronder diverse projecten vallen, zoals een jeugdkoor (met interne scholing, zanglessen, theorie en auditieverplichting), een meisjeskoor, een professioneel kamerkoor, een (semi)professioneel begeleidingsorkest en een concertkoor (het voormalige projectkoor Sine Nomine).

Tegelijk wil Ars Musica meer zijn dan een ’muziekcentrum’. Het is de bedoeling dat de stichting ook een kenniscentrum wordt op het gebied van muziek, liturgie en repertoire-inhoud.

Kamerkoor Ars Musica

Theologische Universiteit Apeldoorn

Logo Theologische Universiteit ApeldoornAan de Theologische Universiteit van de Christelijke Gereformeerde Kerken, gevestigd in Apeldoorn (TUA) wordt veel gedaan aan onderzoek naar de Reformatiegeschiedenis.

Instituut voor ReformatieonderzoekHet aan de TUA verbonden Instituut voor Reformatie Onderzoek (IRO) heeft dan ook binnen en buiten onze landsgrenzen naam en faam verworven. Het Instituut heeft met haar kennis en expertise een grote bijdrage geleverd aan de activiteiten voor het Calvijnjaar 2009.

De TUA wil de komende 10 jaar (2009-2019) rondom een aantal herdenkingen (Calvijnjaar 2009, Nederlandse Geloofsbelijdenis 2011, Dordtse Synode, 2018-2019) initiatieven ontplooien.

Het Reformatie Instituut Dordrecht heeft een bijdrage geleverd aan deze samenwerking door de gemeente Dordrecht en de TUA met elkaar in contact te brengen. We werken met de TUA samen aan de verdere uitwerking van de activiteiten voor de komende jaren die in Dordrecht zullen plaatsvinden.