Over het Reformatie Instituut Dordrecht

Het Reformatie Instituut Dordrecht (RID) is een erfgoedstichting met een unieke doelstelling: de geschiedenis van het protestantisme en de invloed daarvan op de Nederlandse cultuur bij een breed publiek onder de aandacht brengen.

Relevantie van religie

Religie is belangrijk, daarvan is de politiek en samenleving zich meer dan ooit bewust. Religie raakt de diepste drijfveren van mensen en kan een enorme positieve bijdrage leveren aan de samenleving. Maar dat ook het tegenovergestelde mogelijk is, is sinds de aanslag op de Twin Towers overduidelijk. Hoe dan ook, we kunnen niet meer om het belang van religie heen.

Het protestantisme heeft een grote invloed gehad in Nederland en Europa, en heeft zich vervolgens over de hele wereld verspreid. De stichting wil dat laten zien aan de hand van de taal en literatuur, muziek en beeldende kunst, wetenschap, politiek, theologie en levensbeschouwing. Daarbij wil het RID het belang van dit rijke verleden vertalen naar de actualiteit. Onder de vlag van de stichting worden o.a. debatten, lezingen, symposia, tentoonstellingen en alle andere activiteiten georganiseerd en ondersteund die de kennis over het protestantisme bevorderen en het belang daarvan onderstrepen.

Dordrecht als plaats van herinnering

In Nederland heeft het protestantisme nog geen ‘eigen’ plaats waar ze herdacht wordt. Daar wil het RID verandering in brengen, met een hoofdrol voor de stad Dordrecht. Deze stad speelde in de religiegeschiedenis een belangrijke rol, in bijzonder voor het protestantisme. Ze bood onderdak aan een belangrijke kerkvergadering, de Nationale Synode van 1618/1619, en werd daarmee wereldwijd de bakermat van het gereformeerd protestantisme.

Het Reformatie Instituut Dordrecht werkt nauw samen met o.a. de gemeente Dordrecht, DiEP – archief, monumenten en archeologie van Dordrecht, en instellingen voor hoger en universitair onderwijs. De stichting is onafhankelijk en wil een breed en hoogwaardig programma bieden. Een ieder die ideeën heeft of geïnteresseerd is in samenwerking nodigen we van harte uit contact op te nemen.

Brede interesse voor christelijk gedachtegoed

De korte geschiedenis van het RID maakt duidelijk dat er veel te vertellen valt. Er hoeft niet naar onderwerpen gezocht te worden. Integendeel, we zijn steeds genoodzaakt om ons te beperken en prioriteiten te stellen. En minstens zo belangrijk: er is interesse bij het publiek om in deze verhalen over de relevantie van het christendom te worden meegenomen. Dit blijkt uit de enorme bezoekersaantallen van de Calvijn expositie die in 2009 in het kader van het Calvijnjaar in de Grote Kerk is opgezet. Dat blijkt ook uit de volgepakte Grote Kerk tijdens de presentatie van de Herziene Statenvertaling en de Nationale Synode in 2010. Er zijn verhalen genoeg en er zijn veel mensen die ze willen horen.

Partners

Om de doelstelling van de stichting te verwezenlijken werkt het Reformatie Instituut Dordrecht graag samen met andere organisaties. Juist het bij elkaar brengen van partijen leidt tot mooie resultaten, zo is in de afgelopen tijd gebleken. Het Reformatie Instituut Dordrecht vervult hierbij graag de rol van intermediair en makelaar. Hieruit zijn bijzonder waardevolle contacten onstaan met organisaties die met hun doelstelling en activiteiten een bijdrage leveren aan het onder de aandacht brengen van het belang van de stad Dordrecht voor het protestantisme. Het onderstaande overzicht biedt een korte beschrijving van de organisaties waarmee wij als parner samenwerken en beschrijft hoe deze samenwerking vorm krijgt.
gemeente-dordrecht
stichting-herziening-statenvertaling
platform-stedelijke-herdenking
uw-organisatie?