Financiën

Giften en sponsoring

De activiteiten van het Reformatie Instituut Dordrecht worden gefinancierd middels

  • Giften
    Giften zijn van cruciaal belang voor de voortzetting van de activiteiten van het RID. Zowel eenmalige als periodieke ondersteuning van onze doelstellingen met giften wordt zeer op prijs gesteld. Giften kunnen worden overgemaakt op bankrekeningnummer NL83 INGB 0003 5122 54 en zijn aftrekbaar van de belasting.
  • Sponsoring
    Voor specifieke projecten zoekt het RID samenwerking met sponsoren. Voor sponsoren kunnen projecten interessant zijn vanuit marketing of promotie perspectief. Met uw ideeën voor zakelijke samenwerking kunt u contact opnemen met het secretariaat van het RID, H.W. Mesdagstraat 1, 3314 XK Dordrecht, telefoon 078 – 614 3456.
  • Subsidiëring
    Het RID maakt waar mogelijk gebruik van subsidieregelingen om projecten uit te kunnen voeren.

Ondanks dat gezocht wordt naar verschillende financieringsbronnen blijkt in de praktijk dat giften van levensbelang zijn voor het functioneren van het RID. Het RID heeft een ANBI registratie (RSIN nummer 8181.45.201), waardoor giften aftrekbaar zijn van de belasting. Om ons werk te steunen kunt u giften overmaken op bankrekeningnummer NL83 INGB 0003 5122 54 (ING).

Beloningsbeleid

Het bestuur en de werkgroepen bestaan volledig uit vrijwilligers. Vrijwilligers ontvangen hiervoor geen salaris, maar kunnen aanspraak maken op vrijwilligersvergoeding conform de daarvoor geldende wettelijke regelgeving.

Financiële verantwoording

Onderstaande financiële verslagen geven inzicht in de inkomsten en uitgaven per jaar:

Financieel strategisch beleidsplan