Organisatie

Dagelijks bestuur

Het RID heeft een dagelijks bestuur dat verantwoordelijk is voor beleid en (operationele) doelstellingen van de stichting. Het bestuur is als volgt samengesteld:

 • Prof.dr. J.C. (James) Kennedy – eerste voorzitter
 • R.J.L. (Rinder) Sekeris – tweede voorzitter
 • J. (Coby) Meurs-Lambregts – secretaris
 • C.T. (Niels) den Uil – penningmeester
 • J.G.G. (Johan) Bregman
 • A. (Anthonie) Golverdingen
 • W. (Willem) van Valen

Werkgroepen

Er zijn verschillende werkgroepen actief, die enthousiast bezig zijn met de uitwerking van een bepaald thema of de organisatie van activiteiten. Werkgroepen zijn bedoeld om mensen met deskundige inbreng rond een bepaald thema samen te laten werken en daarmee bij te dragen aan de doelstelling van het RID.

Het RID heeft enkele semi-permanente werkgroepen ingericht die zich bezig houden met de operationele uitwerking van het betreffende aandachtsgebied.

 • Muziek. De inhoudelijke programmering is in handen van een artistieke commissie in afstemming met het bestuur en de werkgroep.
 • Website

Voor specifieke projecten worden project werkgroepen ingericht voor de duur van het project. Er zijn werkgroepen in het leven geroepen voor

 • de Nationale Synode (2010)
 • de Herziene Statenvertaling (2010)
 • het Calvijnjaar (2009)