Gemeente Dordrecht

Logo Gemeente DordrechtDe stad Dordrecht kent een rijke historie en staat bekend als de stad van staat, taal en religie. Deze drie kernwaarden hebben elk hun wortels in de geschiedenis van deze stad.

De gemeente heeft de ambitie om met deze drie speerpunten de stad op de kaart te zetten; een ambitie die veel raakvlakken heeft met de doelstellingen van het RID.

Diverse initiatieven hebben aangetoond dat de gemeente Dordrecht en het RID elkaar weten te vinden en goed kunnen samenwerken. Hierbij wordt samengewerkt met diverse afdelingen binnen de gemeente, waaronder het Erfgoedcentrum DiEP.

De projecten die in het kader van onze samenwerking zijn gestart hebben mede geleid tot de erkenning van Dordrecht als Erfgoedgemeente 2010.

Binnen de Dordtse politiek bestaat een breed draagvlak voor de visie en de aanpak van het college in de afgelopen jaren, zoals zichtbaar is in de verkiezingsprogramma’s van de Dordtse politieke partijen voor de gemeenteraadsverkiezingen 2010.

Stichting Herziening Statenvertaling

Beeldmerk Herziening StatenvertalingDe Stichting Herziening Statenvertaling werkt op initiatief van het hoofdbestuur van de Gereformeerde Bond aan een herziening van de Statenvertaling.

Nadat de Statenvertaling in de 17e eeuw in gebruik is genomen, zijn regelmatig redactionele aanpassingen doorgevoerd. Dit project voert een zeer grondige revisie uit, zodat de Statenvertaling weer aansluit bij het hedendaagse taalveld.

Met deze herziening wordt beoogd de Statenvertaling voor de huidige en komende generatie beschikbaar te stellen. Daarom is er naar gestreefd om door hertaling de verstaanbaarheid van de Statenvertaling te vergroten.

Ars Musica

Logo Ars Musica Stichting Ars Musica wil een centrum zijn voor goede muziek en de belangen behartigen van (amateur)musici. Deze doelen tracht men te bereiken door het brengen en bevorderen van kwalitatieve en verantwoorde klassieke en kerkmuziek.

Stichting Ars Musica is een overkoepelend orgaan, waaronder diverse projecten vallen, zoals een jeugdkoor (met interne scholing, zanglessen, theorie en auditieverplichting), een meisjeskoor, een professioneel kamerkoor, een (semi)professioneel begeleidingsorkest en een concertkoor (het voormalige projectkoor Sine Nomine).

Tegelijk wil Ars Musica meer zijn dan een ’muziekcentrum’. Het is de bedoeling dat de stichting ook een kenniscentrum wordt op het gebied van muziek, liturgie en repertoire-inhoud.

Kamerkoor Ars Musica