Gemeente Dordrecht

Logo Gemeente DordrechtDe stad Dordrecht kent een rijke historie en staat bekend als de stad van staat, taal en religie. Deze drie kernwaarden hebben elk hun wortels in de geschiedenis van deze stad.

De gemeente heeft de ambitie om met deze drie speerpunten de stad op de kaart te zetten; een ambitie die veel raakvlakken heeft met de doelstellingen van het RID.

Diverse initiatieven hebben aangetoond dat de gemeente Dordrecht en het RID elkaar weten te vinden en goed kunnen samenwerken. Hierbij wordt samengewerkt met diverse afdelingen binnen de gemeente, waaronder het Erfgoedcentrum DiEP.

De projecten die in het kader van onze samenwerking zijn gestart hebben mede geleid tot de erkenning van Dordrecht als Erfgoedgemeente 2010.

Binnen de Dordtse politiek bestaat een breed draagvlak voor de visie en de aanpak van het college in de afgelopen jaren, zoals zichtbaar is in de verkiezingsprogramma’s van de Dordtse politieke partijen voor de gemeenteraadsverkiezingen 2010.

Staat

Dordrecht is de oudste stad van Holland met een rijk handelsverleden en was de plaats van de eerste Vrije Statenvergadering in 1572. Dordrecht is door deze belangrijke gebeurtenis de bakermat van de staat der Nederlanden.

Taal

Ten tijde van de Reformatie was Dordrecht herhaaldelijk het decor voor belangrijke kerkvergaderingen, waarvan de Nationale Synode 1618 – 1619 de bekendste en meest invloedrijke is geworden. Op deze synode werd besloten tot de vertaling van de Bijbel in het Nederlands; een taal die nog niet eerder was vastgesteld. Door dit belangrijke besluit heeft Dordrecht een cruciale rol gespeeld bij de oorsprong van onze taal.

Religie

Tegelijk vormden de besluiten die de synode nam de grondslag voor alle gereformeerde kerken in Nederland. In Dordrecht is het fundament gelegd van het gereformeerd protestantisme in ons land – en ver daarbuiten. De geloofsbelijdenis van gereformeerde christenen in Zuid-Korea, Noord-Amerika, Schotland en Hongarije was en is gestoeld op ‘Dordt’.

Labels:, , , , , , , , ,