Berichten met een Label ‘4 mei 2013’

Herdenkingsdienst Dodenherdenking 2013

Elk jaar houdt Nederland op 4 mei de Dodenherdenking. Tijdens deze plechtigheid herdenken wij allen – burgers en militairen – die in het Koninkrijk der Nederlanden of waar ook ter wereld zijn omgekomen sinds het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog, in oorlogssituaties en bij vredesoperaties.

Het programma voor de Dodenherdenking 2012 begint in Dordrecht met een christelijke herdenkingsdienst, die begint om 18.30 uur in het kerkgebouw van de Christelijk Gereformeerde Kerk op de hoek Singel/Dubbeldamseweg. De plechtigheid heeft een christelijk karakter, maar de hele bevolking is uitdrukkelijk welkom.

De Dordtse verzetspsalm, psalm 43, is opnieuw opgenomen in het programma. De Dordtse verzetsman Leendert Keesmaat had de psalm op zijn lippen op weg naar zijn executie op 13 maart 1941 op de Waalsdorpervlakte bij Den Haag. Hij is één van de achttien doden uit het beroemde gedicht van Jan Campert.

Programma herdenkingsbijeenkomst Vrijheid spreek je af. ‘Door lijden naar heerlijkheid’

18:45Kerk open

18:45Variaties op het Wilhelmus en psalm 43 door organist Boudewijn Zwart

19:00Woord van welkom namens het Reformatie Instituut Dordrecht en de Raad van Kerken door Hans Berrevoets

19:02Gebed door ds. Jaap Kievit, predikant van de Christelijk Gereformeerde Kerk

19:05Historische toelichting op Psalm 43 door Marianne Pompert, pastoraal begeleidster DAC

19:09Schriftlezing Lukas 24 vers 13 tot en met 35 door Tjeerd Visser, pastoor Rooms Katholieke Kerk

19:11Meditatie door Klaas Jan Homan , emeritus pastoor Oud- Katholieke Kerk

19:17Zingen Psalm 43 vers 1, 2 en 4 in oude berijming 1773

Geduchte God, hoor mijn gebeden;
Strijd voor mijn recht, en maak mij vrij
Van hen die, vol arglistigheden,
Gerechtigheid en trouw vertreden;
Opdat mijn ziel Uw Naam belij’,
En U geheiligd zij.

Mijn God, ik steun op Uw vermogen,
Gij zijt de sterkte van mijn hart.
Waarom verstoot Gij m’ uit Uw ogen?
Waarom ga ik, terneergebogen,
Door ’s vijands wreed geweld benard,
Gestaag in ’t aak’lig zwart?

Dan ga ik op tot Gods altaren,
Tot God, mijn God, de bron van vreugd;
Dan zal ik, juichend, stem en snaren
Ten roem van Zijne goedheid paren,
Die, na kortstondig ongeneugt,
Mij eindeloos verheugt.

19:20Gedicht ‘Dodenherdenking’ van Karlijn Bogers, voorgedragen door Lennart de Jong leerling van het Wartburg College, locatie Marnix

19:22Declameren lijst van gevallenen door David Schalken, fractie voorzitter BVD

19:26Gebed voor de vrede in de stad; moment stilte; gezamenlijk ‘Onze Vader’ door ds. Kees Streefkerk,predikant PKN

19:30Uitleidend orgelspel

Genodigden die een rol vervullen bij de plechtigheid op het Sumatraplein verlaten eerst de kerk. Het publiek blijft in gepaste stilte zitten. Namens de organisatie zal op een bepaald moment, tijdens het spelen van de muziek, de bezoekers de weg naar de uitgang worden gewezen.

Na de bijeenkomst in het kerkgebouw heeft een ieder de gelegenheid zich aan te sluiten bij de stille tocht, die om half acht vanaf het Oranjepark vertrekt richting herdenkingsmonument bij het Sumatraplein.

Achtergrond

De christelijke herdenkingsdienst voorafgaand aan de Dodenherdenking is een jarenlange traditie, die al sinds 1946 bestaat. Toen deze traditie in 2011 beëindigd dreigde te worden heeft de stichting Reformatie Instituut Dordrecht direct de handschoen opgepakt en wist in korte tijd in samenwerking met het Platform Stedelijke Herdenking en de Dordtse kerken een herdenkingsdienst te organiseren. Sinds 2012 wordt de christelijke herdenkingsdienst georganiseerd door een samenwerkingsverband van de Raad van Kerken en Het Reformatie Instituut Dordrecht.