Berichten met een Label ‘Christendom’

De vergeten Dordtse synode

De Dordtse Synode van 1618-1619 is algemeen bekend, zeker na de grootse herdenking in 2018-2019. Het was echter niet de eerste synode van de gereformeerde kerk in Nederland en zelfs niet de eerste die in Dordrecht gehouden werd.

Dat laatste gebeurde al in 1574 in het heetst van de strijd tegen de koning Filips II onder leiding van prins Willem van Oranje, die kort ervoor nog avondmaal vierde in Hollands oudste stad. Precies 450 jaar later wil het RID als Dordtse erfgoedstichting deze eerste Dordtse synode uit de vergetelheid halen.

Fred van Lieburg, hoogleraar religiegeschiedenis aan de VU en schrijver van het boek Synodestad: Dordrecht 1618-1619, zal in een powerpointpresentatie uitleggen in welke context er in 1574 een gereformeerde synode gehouden werd, wie eraan deelnamen, wat er is behandeld, en waarom het een belangrijk moment blijft in de geschiedenis van de Nederlandse samenleving.

Boudewijn Zwart, orgelist en klokkenist, zorgt als huismusicus van het RID voor een bijzondere entourage. Hij laat de aanwezigen zingen in psalmberijmingen uit de zestiende eeuw door net als toen op te treden als voorzanger. Gemeentezang werd destijds niet begeleid door instrumentale muziek, sterker: de synode van 1574 sprak haar afkeuring uit over orgelspel in de kerk. Het woord is dus aan de menselijke stem van de kerkgangers – en hoe hoger de opkomst, hoe mooier dat klinkt!

Plaats: Augustijnenkerk, Voorstraat 216, Dordrecht
Datum en tijd: donderdag 20 juni 2024, 20.00 uur (kerk open 19.30 uur, toegang vrij)

Afbeelding Dietrich Bonhoeffer

Bonhoefferavond Trinitatiskapel Dordrecht

Op weg naar 70 jaar bevrijding organiseert het Reformatie Instituut Dordrecht (RID) op 17 april 2015 vanaf 20.00 uur een avond in de Trinitatiskapel over het leven van Dietrich Bonhoeffer. Tijdens deze avond staan Bonhoeffer (1906-1945), een bekende Duitse theoloog die zich tegen het nazi-regime verzette, en de tijd waarin hij leefde centraal.

Prof. dr. Edward van ’t Slot, predikant te Zwolle en bijzonder hoogleraar voor systematische theologie en 21e eeuwse ecclesiologie, verzorgt een lezing onder de titel

Opstaan tegen onrecht – Dietrich Bonhoeffer, een christen in verzet

logo nationale synode

Nationale Synode 2013

Opnieuw heeft het protestants forum ‘Nationale Synode’ het initiatief genomen om een Nationale Synode te organiseren. Evenals in 2010 zal deze plaatsvinden in Dordrecht van vrijdagmorgen 25 t/m zaterdagmiddag 26 oktober 2013. In Dordrecht zijn van oudsher meerdere keren synoden gehouden, waaronder verschillende keren een nationale synode zoals in 1578 en in 1618/19. Vandaar dat ook nu de stad Dordrecht weer als gastheer optreedt.