Berichten met een Label ‘Credo’

logo nationale synode

Nationale Synode 2013

Opnieuw heeft het protestants forum ‘Nationale Synode’ het initiatief genomen om een Nationale Synode te organiseren. Evenals in 2010 zal deze plaatsvinden in Dordrecht van vrijdagmorgen 25 t/m zaterdagmiddag 26 oktober 2013. In Dordrecht zijn van oudsher meerdere keren synoden gehouden, waaronder verschillende keren een nationale synode zoals in 1578 en in 1618/19. Vandaar dat ook nu de stad Dordrecht weer als gastheer optreedt.

Nationale Synode 2010

In 2010 wordt Dordt na bijna 400 jaar opnieuw het toneel van een nationale ‘synode’, ook wel aangeduid als protestants forum.

Logo Nationale SynodeDoelstelling was dat de protestantse gemeenschappen tot een gesprek komen dat leidt tot een gezamenlijk belijden. De werkgroep heeft een credotekst opgesteld als aanzet voor een actuele verwoording van het geloof. Christenen hebben daarop gereageerd, waarbij in de gezamenlijk reacties de rijkdom van het christelijk geloof tot uitdrukking komt.

De bedoeling van deze tekst heeft ds. De Fijter, initiatiefnemer van deze ‘synode’ als volgt verwoord: ‘We vragen de leden van de kerken op die credotekst te reageren: laat anderen zien waarin de kern van uw en jouw geloof verwoord wordt. Schrijf dat op en stuur het aan ons. Wij verwachten dat die reacties ons iets zullen laten zien van de rijkdom van het christelijk geloof in al die christelijke kerken. Als we naar al die verwoordingen van het christelijk geloof luisteren, dan zal de Nationale Synode –zo geloven wij– een beweging worden van hoop en bemoediging. Wij hebben elkaar als christenen –als volgelingen van Jezus Christus– iets te zeggen!’

Het RID heeft het initiatief genomen om de ‘synode’, waar de resultaten worden gepresenteerd en besproken, naar Dordrecht te halen en speelt een belangrijke rol bij de organisatie. Net als tijdens de beroemde synode van 1618/ 1619 zijn deelnemers aan de synode ondergebracht bij particulieren in Dordrecht en omgeving. Dit heeft positieve ontmoetingen opgeleverd, zoals gastgezinnen ons lieten weten.

De synode heeft enkele belangrijke documenten opgeleverd:

De Nationale Synode heeft in ruime mate aandacht getrokken van de pers. Op radio en TV werd regelmatig ingegaan op de nationale synode.