Berichten met een Label ‘Dordrecht’

De beleving van Avondmaal en Eucharistie

Het jaar 2013 is het herdenkingsjaar van 450 jaar Heidelbergse Catechismus. Aanleiding voor Ds. J.M.J. Kieviet van de Christelijke Gereformeerde Kerk en pastoor Tj. Visser van de Antoniuskerk om met elkaar in gesprek te gaan n.a.v. vraag en antwoord 80.

Tinitatiskapel, DordrechtWat is het Heilig Avondmaal en wat is de Eucharistie? Op deze avond zullen ds. Kieviet en pastoor Visser deze vraag vanuit hun eigen traditie beantwoorden en vervolgens met elkaar in gesprek gaan over de wezenlijke elementen in beide vieringen. Centraal in deze uitwisseling staat de beleving bij deze sacramenten. Dhr. André Diepenbroek, voorzitter van de stichting Reformatie Instituut Dordrecht, leidde het gesprek.

De avond vond plaats op vrijdag 24 mei 2013 in de Lutherse Trinitatiskapel in Dordrecht. Dominee Kieviet en pastoor Visser begonnen de avond met het voorlezen van een brief aan elkaar. Daarna vond onder leiding van André Diepenbroek een gesprek plaats over de wezenlijke elementen in beide vieringen.

U kunt de avond nog beluisteren:
{mp3}resultaten/avondmaal_eucharistie/lezing Visser en Kieviet{/mp3}

Herdenkingsdienst Dodenherdenking 2012

Elk jaar houdt Nederland op 4 mei de Dodenherdenking. Tijdens deze plechtigheid herdenken wij allen – burgers en militairen – die in het Koninkrijk der Nederlanden of waar ook ter wereld zijn omgekomen sinds het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog, in oorlogssituaties en bij vredesoperaties.

Het programma voor de Dodenherdenking 2012 begint in Dordrecht met een christelijke herdenkingsdienst, die begint om 18.30 uur in het kerkgebouw van de Christelijk Gereformeerde Kerk op de hoek Singel/Dubbeldamseweg. De plechtigheid heeft een christelijk karakter, maar de hele bevolking is uitdrukkelijk welkom.

In de dienst gaat historicus Pieter Verhoeve in gesprek met de joodse onderduiker Jules Benedictus (83), die in de Tweede Wereldoorlog een dagboek bijhield. Aan de hand van Benedictus’ dagboek is een kinderboek geschreven. Jules Benedictus staat bekend als ‘de Dordtse Anne Frank’.

De Dordtse verzetspsalm, psalm 43, is opnieuw opgenomen in het programma. De Dordtse verzetsman Leendert Keesmaat had de psalm op zijn lippen op weg naar zijn executie op 13 maart 1941 op de Waalsdorpervlakte bij Den Haag. Hij is één van de achttien doden uit het beroemde gedicht van Jan Campert.

Programma herdenkingsbijeenkomst ‘Shalom: vrede voor de Stad’

18:30Kerk open

18:45Variaties op de psalmen door ensemble ‘Scherzando’ o.l.v. Benno van Luttikhuizen. De namen van de instrumentalisten zijn:  Else-Marie Eckhardt, Jessica van Heteren, Anne van’t Hoff, Esther Kats, Evelyne Provily

19:00Welkom  door voorzitters Reformatie Instituut Dordrecht en Raad van Kerken (André Diepenbroek en Marcel Roemers)

Opening ds. Erik Schipper (PKN de Bron) een gebed vanuit een psalm

Interview Pieter Verhoeve met Dordtse Joodse onderduiker Jules Benedictus

Schriftlezing Jer. 29 door Bouke Halma (Karmeliet)

Meditatie Jer. 29 door F.S.L. Koopmans (Evangelisch voorganger) over ‘De bloei van de stad is ook uw bloei’

Zingen Psalm 43 (oude berijming, Dordtse verzetspsalm) o.l.v. Scherzando (vooraf toelichting door Lydia van Wijk, leerling Wartburg College)

Toespraak  locoburgemeester Bert vd Burgt

Gedicht door een leerling van het Johan de Wittgymnasium (elk jaar adopteert een klas van gymnasium Joods herdenkingsmonument in Stadhuis)

Voordragen namenlijst Dordtse gevallenen plus toelichting door Irene Koene (raadslid)

Gebed voor de vrede in de stad; moment stilte; gezamenlijk ‘Onze Vader’ door ds. J.M.J. Kieviet

19:35Scherzando speelt als Uittochtslied: Elk uur, elk ogenblik (R. Lowry / orch. A. de Jager)

Genodigden die een rol vervullen bij de plechtigheid op het Sumatraplein verlaten eerst de kerk. Het publiek blijft in gepaste stilte zitten. Namens de organisatie zal op een bepaald moment, tijdens het spelen van de muziek, de bezoekers de weg naar de uitgang worden gewezen.

Achtergrond

In 2011 dreigde de herdenkingsdienst voorafgaand aan de Dodenherdenking niet meer te worden georganiseerd. Hiermee zou de jarenlange traditie verloren gaan die al sinds 1946 bestond. De stichting Reformatie Instituut Dordrecht heeft direct de handschoen opgepakt en wist in korte tijd in samenwerking met het Platform Stedelijke Herdenking en de Dordtse kerken een herdenkingsdienst te organiseren. De kerkenraad van de Chr. Gereformeerde Kerk was bereid om op zeer korte termijn de stichting het vertrouwen te geven en de kerk beschikbaar te stellen. De nieuwe invulling van de christelijke herdenkingsdienst wordt in 2012 door een samenwerkingsverband van de Raad van Kerken en Het Reformatie Instituut Dordrecht voortgezet.

Na de bijeenkomst in het kerkgebouw heeft een ieder de gelegenheid zich aan te sluiten bij de stille tocht, die om half acht vanaf het Oranjepark vertrekt richting herdenkingsmonument bij het Sumatraplein.

Herdenkingsdienst Dodenherdenking 2013

Elk jaar houdt Nederland op 4 mei de Dodenherdenking. Tijdens deze plechtigheid herdenken wij allen – burgers en militairen – die in het Koninkrijk der Nederlanden of waar ook ter wereld zijn omgekomen sinds het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog, in oorlogssituaties en bij vredesoperaties.

Het programma voor de Dodenherdenking 2012 begint in Dordrecht met een christelijke herdenkingsdienst, die begint om 18.30 uur in het kerkgebouw van de Christelijk Gereformeerde Kerk op de hoek Singel/Dubbeldamseweg. De plechtigheid heeft een christelijk karakter, maar de hele bevolking is uitdrukkelijk welkom.

De Dordtse verzetspsalm, psalm 43, is opnieuw opgenomen in het programma. De Dordtse verzetsman Leendert Keesmaat had de psalm op zijn lippen op weg naar zijn executie op 13 maart 1941 op de Waalsdorpervlakte bij Den Haag. Hij is één van de achttien doden uit het beroemde gedicht van Jan Campert.

Programma herdenkingsbijeenkomst Vrijheid spreek je af. ‘Door lijden naar heerlijkheid’

18:45Kerk open

18:45Variaties op het Wilhelmus en psalm 43 door organist Boudewijn Zwart

19:00Woord van welkom namens het Reformatie Instituut Dordrecht en de Raad van Kerken door Hans Berrevoets

19:02Gebed door ds. Jaap Kievit, predikant van de Christelijk Gereformeerde Kerk

19:05Historische toelichting op Psalm 43 door Marianne Pompert, pastoraal begeleidster DAC

19:09Schriftlezing Lukas 24 vers 13 tot en met 35 door Tjeerd Visser, pastoor Rooms Katholieke Kerk

19:11Meditatie door Klaas Jan Homan , emeritus pastoor Oud- Katholieke Kerk

19:17Zingen Psalm 43 vers 1, 2 en 4 in oude berijming 1773

Geduchte God, hoor mijn gebeden;
Strijd voor mijn recht, en maak mij vrij
Van hen die, vol arglistigheden,
Gerechtigheid en trouw vertreden;
Opdat mijn ziel Uw Naam belij’,
En U geheiligd zij.

Mijn God, ik steun op Uw vermogen,
Gij zijt de sterkte van mijn hart.
Waarom verstoot Gij m’ uit Uw ogen?
Waarom ga ik, terneergebogen,
Door ’s vijands wreed geweld benard,
Gestaag in ’t aak’lig zwart?

Dan ga ik op tot Gods altaren,
Tot God, mijn God, de bron van vreugd;
Dan zal ik, juichend, stem en snaren
Ten roem van Zijne goedheid paren,
Die, na kortstondig ongeneugt,
Mij eindeloos verheugt.

19:20Gedicht ‘Dodenherdenking’ van Karlijn Bogers, voorgedragen door Lennart de Jong leerling van het Wartburg College, locatie Marnix

19:22Declameren lijst van gevallenen door David Schalken, fractie voorzitter BVD

19:26Gebed voor de vrede in de stad; moment stilte; gezamenlijk ‘Onze Vader’ door ds. Kees Streefkerk,predikant PKN

19:30Uitleidend orgelspel

Genodigden die een rol vervullen bij de plechtigheid op het Sumatraplein verlaten eerst de kerk. Het publiek blijft in gepaste stilte zitten. Namens de organisatie zal op een bepaald moment, tijdens het spelen van de muziek, de bezoekers de weg naar de uitgang worden gewezen.

Na de bijeenkomst in het kerkgebouw heeft een ieder de gelegenheid zich aan te sluiten bij de stille tocht, die om half acht vanaf het Oranjepark vertrekt richting herdenkingsmonument bij het Sumatraplein.

Achtergrond

De christelijke herdenkingsdienst voorafgaand aan de Dodenherdenking is een jarenlange traditie, die al sinds 1946 bestaat. Toen deze traditie in 2011 beëindigd dreigde te worden heeft de stichting Reformatie Instituut Dordrecht direct de handschoen opgepakt en wist in korte tijd in samenwerking met het Platform Stedelijke Herdenking en de Dordtse kerken een herdenkingsdienst te organiseren. Sinds 2012 wordt de christelijke herdenkingsdienst georganiseerd door een samenwerkingsverband van de Raad van Kerken en Het Reformatie Instituut Dordrecht.