Berichten met een Label ‘Geschiedenis’

Dordtse Historische kalender

Dordtse historische kalender Geschiedenis leeft en is een verhaal van ons allemaal. Daarom schrijven Dordtenaren voortaan hun eigen geschiedenis: iedereen kan meebepalen welke historische feiten belangrijk zijn en niet vergeten mogen worden.

Een dergelijke historische kalender is uniek voor Nederland. Enerzijds kan men onderwerpen nomineren en anderzijds kan men op de kalender zien welke jubilea er te vieren zijn in de stad.

Onder regie van het Platform Stedelijke Herdenking, waar het RID bij aangesloten is, wordt de Dordtse Historische Kalender ontwikkeld. Het is een overzicht met tal van historische, aan Dordrecht gelieerde gebeurtenissen. Het Platform wil hiermee bereiken dat er tijdig aandacht is en voorbereidingen worden getroffen voor de herdenking van deze feiten. Het RID draagt er zorg voor dat gebeurtenissen binnen het thema ‘religie’ hun plaats op deze kalender krijgen. Op de Dordtse Historische Kalender is een actuele lijst van historische gebeurtenissen te vinden.

De lancering van de Dordtse Historische Kalender vond plaats op 16 februari 2010.

Meer informatie: