Berichten met een Label ‘Het Ware Geloof?’

Het Ware Geloof? Reformatie als cultuurclash

Erfgoedcentrum DiEP van de Gemeente Dordrecht, Museum Catharijneconvent en het Nederlands Bijbelgenootschap, werken samen aan de tentoonstelling ‘Het Ware Geloof? Reformatie als cultuurclash’, die van 13 juni t/m 26 september 2010 te zien is in Dordrecht. Het RID heeft Erfgoedcentrum DiEP met raad en daad terzijde gestaan bij het samenstellen van deze tentoonstelling. Deze tentoonstelling wordt samengesteld door Erfgoedcentrum DiEP en zet de religieuze en culturele verschillen van destijds weer even op scherp.

De vraag naar het ware geloof leeft al vele eeuwen in Dordrecht. De stad zocht altijd een eigen wijze om tot een antwoord te komen. Ze onthaalde belangrijke vergaderingen, waarvan de synode van 1618/1619 wereldberoemd werd. Dordrecht kan met recht de bakermat van staat en wreligie worden genoemd. In 1572 vond in het Hof de Eerste Vrije Statenvergadering plaats. Daar werd officieel besloten Willem van Oranje te steunen in zijn opstand tegen de Spaanse overheerser. Dat betekende destijds zoveel als: voor het protestantisme en tegen het katholicisme.

Voelbare dramatiek

De zomertentoonstelling vergroot deze tegenstelling uit en maakt de dramatiek voelbaar. Niet zozeer door verhalen te vertellen, maar door een vertaling naar universele en hedendaagse thematiek. De bezoeker kan zich in de historische zalen van Het Hof laven aan blinkend liturgisch vaatwerk of tot inkeer komen bij de kracht van het woord. De expositie komt tot stand in samenwerking met Museum Catharijneconvent. Dit museum bezit een grote collectie voorwerpen die te maken hebben met de religiegeschiedenis van Dordrecht.

Calvijn

De tentoonstelling staat niet op zichzelf; de komende jaren besteedt Erfgoedcentrum DiEP op verschillende manieren aandacht aan de rol van Dordrecht in de periode van Revolte en Reformatie. Het succesvolle Calvijnjaar, met de tentoonstelling Calvijn & Wij en het cultureel programma daarbij was een eerste stap – ze trokken meer dan 100.000 bezoekers.

HET WARE GELOOF?
Reformatie als cultuurclash
Tentoonstelling 13 juni t/m 26 september 2010
Het Hof, Dordrecht

Meer informatie: http://www.erfgoedcentrumdiep.nl.

Flyer ‘Het Ware Geloof? Reformatie als cultuurclash’