Berichten met een Label ‘Muziek’

De vergeten Dordtse synode

De Dordtse Synode van 1618-1619 is algemeen bekend, zeker na de grootse herdenking in 2018-2019. Het was echter niet de eerste synode van de gereformeerde kerk in Nederland en zelfs niet de eerste die in Dordrecht gehouden werd.

Dat laatste gebeurde al in 1574 in het heetst van de strijd tegen de koning Filips II onder leiding van prins Willem van Oranje, die kort ervoor nog avondmaal vierde in Hollands oudste stad. Precies 450 jaar later wil het RID als Dordtse erfgoedstichting deze eerste Dordtse synode uit de vergetelheid halen.

Fred van Lieburg, hoogleraar religiegeschiedenis aan de VU en schrijver van het boek Synodestad: Dordrecht 1618-1619, zal in een powerpointpresentatie uitleggen in welke context er in 1574 een gereformeerde synode gehouden werd, wie eraan deelnamen, wat er is behandeld, en waarom het een belangrijk moment blijft in de geschiedenis van de Nederlandse samenleving.

Boudewijn Zwart, orgelist en klokkenist, zorgt als huismusicus van het RID voor een bijzondere entourage. Hij laat de aanwezigen zingen in psalmberijmingen uit de zestiende eeuw door net als toen op te treden als voorzanger. Gemeentezang werd destijds niet begeleid door instrumentale muziek, sterker: de synode van 1574 sprak haar afkeuring uit over orgelspel in de kerk. Het woord is dus aan de menselijke stem van de kerkgangers – en hoe hoger de opkomst, hoe mooier dat klinkt!

Plaats: Augustijnenkerk, Voorstraat 216, Dordrecht
Datum en tijd: donderdag 20 juni 2024, 20.00 uur (kerk open 19.30 uur, toegang vrij)

Afbeelding Augustijnenkerk

Dordrecht gereformeerd – symposium en interactief

Symposium 17 september 2022 naar aanleiding van eerste protestantse kerkdienst in de Augustijnenkerk in 1572.

Op 27 juli 1572 vindt in Dordrecht de eerste protestantse kerkdienst plaats, geleid door Ds. Johannes Lippius in de Augustijnenkerk. Rond deze gebeurtenis organiseert de Stichting Behoud Augustijnenkerk op 17 september 2022 een symposium waar drie deskundigen de gevolgen van de transformatie duiden op zowel maatschappelijk, theologisch als liturgisch gebied. Het Vocaal Theologen Ensemble en het Codarts Kerkmuziek Ensemble o.l.v. Hanna Rijken brengen de betogen muzikaal in beeld. De orgelbegeleiding is in handen van Rik Melissant. Dr. A.J. van den Herik, de huidige predikant van de Augustijnenkerk, opent de middag om 13:30. De volgende onderwerpen komen vervolgens aan de orde.

Gerard-en-Johanneke-de-Wit

Muziek uit de tijd van de Dordtse Synode in de Augustijnenkerk

Op donderdagavond 15 november 2018 treden Gerard de Wit, kistorgel en Johanneke de Wit, blokfluit op in de eeuwenoude Augustijnenkerk te Dordrecht

Het concert wordt in het kader van de herdenking 400 jaar Synode georganiseerd door het Reformatieinstituut Dordrecht (RID). Gerard de Wit stelde voor deze avond een schitterend programma samen met enkele werken uit de Synodetijd van Sweelinck, Van Noordt en Van Eijck en verder werken uit de Barok van Corelli, Scarlatti, Telemann, Quantz, Pachebel, Boismortier en Bach.

Meer informatie in onze agenda