Berichten met een Label ‘RID’

Afbeelding Maarten Luther

Reformatie Instituut Dordrecht herdenkt Luther vrijdagavond 21 april 2017

Dit jaar 2017 staan we stil bij de kerkhervormer Luther. Het is 500 jaar geleden dat hij zijn 95 stellingen openbaar maakte.In Dordrecht wordt dit uitgebreid gevierd.

Het Reformatie Instituut Dordrecht houdt een avond op vrijdagavond 21 april 2017, waarin de liederen van Luther centraal staan.

Liederen

Luther heeft mooie en ontroerende liederen geschreven. De liederen raken het hart van de mens. De avond wordt toegelicht door ds. Hans Mudde, emeritus predikant van de Lutherse kerk te Den Haag. Verder hopen we Lutherliederen te zingen onder leiding van organist dr. Bart van Buitenen. Hij begeleidt de samenzang op het mooie historische, oudste orgel van Dordrecht. Diverse liederen van Luther zijn onbekend en worden voorgezongen door sopraan Lisa Hinfelaar.Lisa Hinfelaar gaat de onbekendere liederen ons deze avond aanleren.

De avond

  • De avond begint om 20:00 uur.
  • De deur is open om 19:30 uur.
  • Er is een boekentafel aanwezig.
  • De toegang is gratis!
  • Er is een collecte voor de onkosten.

Het adres van de Lutherse kerk (Trinitatiskapel ) bevindt zich aan de Vriesestraat 22 te Dordrecht.

Parkeren kan in de naastgelegen parkeergarage aan de Visstraat.

Allen hartelijk welkom!

Trinitatiskapel

Het Reformatie Instituut herdenkt de vrijheid van geloof

Samen zingend gedenken op ‘de wijze van toen’

Het Reformatie Instituut Dordrecht (RID) herdenkt zondagavond 19 juli 2015 de vrijheid van geweten en geloof met een speciale ‘Reformatie samenzang’ in de taal van de 16e eeuw. Deze bijzondere avond wordt gehouden in de Trinitatiskapel, waarbij de psalmen van Petrus Datheen centraal staan. Algehele leiding is in handen van ds. J.M.J. Kieviet, tot voor kort Dordts predikant. De samenkomst begint om 20:30 uur en duurt tot omstreeks 21:45 uur.

Afbeelding Dietrich Bonhoeffer

Bonhoefferavond Trinitatiskapel Dordrecht

Op weg naar 70 jaar bevrijding organiseert het Reformatie Instituut Dordrecht (RID) op 17 april 2015 vanaf 20.00 uur een avond in de Trinitatiskapel over het leven van Dietrich Bonhoeffer. Tijdens deze avond staan Bonhoeffer (1906-1945), een bekende Duitse theoloog die zich tegen het nazi-regime verzette, en de tijd waarin hij leefde centraal.

Prof. dr. Edward van ’t Slot, predikant te Zwolle en bijzonder hoogleraar voor systematische theologie en 21e eeuwse ecclesiologie, verzorgt een lezing onder de titel

Opstaan tegen onrecht – Dietrich Bonhoeffer, een christen in verzet