Berichten met een Label ‘Symposium’

Afbeelding Trinitatiskapel Dordrecht

Dordrecht gereformeerd – Interactief

Aansluitend aan het middagsymposium is er een interactief programma (20.00 uur) over de psalmen van Datheen en Goudimel, met ruimte voor samenzang in de Trinitatuskapel, Vriesestraat 22. Toelichting en begeleiding zijn in handen van Boudewijn Zwart.

Boudewijn bespeelt deze avond het oudste orgel van Dordrecht wat onlangs is gerestaureerd. Het avondprogramma wordt verzorgd door het Reformatie Instituut Dordrecht.

Het avondprogramma is vrij toegankelijk.

Afbeelding Boudewijn Zwart

Afbeelding Augustijnenkerk

Dordrecht gereformeerd – Symposium

Symposium 17 september 2022 naar aanleiding van eerste protestantse kerkdienst in de Augustijnenkerk in 1572.

Op 27 juli 1572 vindt in Dordrecht de eerste protestantse kerkdienst plaats, geleid door Ds. Johannes Lippius in de Augustijnenkerk. Rond deze gebeurtenis organiseert de Stichting Behoud Augustijnenkerk op 17 september 2022 een symposium waar drie deskundigen de gevolgen van de transformatie duiden op zowel maatschappelijk, theologisch als liturgisch gebied. Het Vocaal Theologen Ensemble en het Codarts Kerkmuziek Ensemble o.l.v. Hanna Rijken brengen de betogen muzikaal in beeld. De orgelbegeleiding is in handen van Rik Melissant. Dr. A.J. van den Herik, de huidige predikant van de Augustijnenkerk, opent de middag om 13:30. De volgende onderwerpen komen vervolgens aan de orde.

Historische context-  Prof. dr. Fred van Lieburg

Welke veranderingen voltrokken zich in de stad door de transitie van katholiek naar protestants? Wat verandert er voor pastoors, predikanten en  kerkgangers?

Liturgie voor en na 1572  Dr. Hanna Rijken

Hoe klinkt kerkmuziek in Nederland vóór 1572? In welke opzichten verandert de liturgie? Hoe verhoudt zich dit tot ontwikkelingen in andere landen?

Gereformeerde gemeentezang in Dordrecht  Dr. Jaco van der Knijff

Wat zingen gereformeerden in Dordt in hun erediensten? Welke psalm- en liedboeken zijn er op dat moment in omloop? Hoe klinkt de geformeerde gemeentezang?

Om circa 17.00 uur sluit Dr. A.J. van den Herik de middag af. Het belooft een boeiende en afwisselende middag te worden. Iedereen is hartelijk welkom, de toegang is vrij.

Afbeelding Augustijnenkerk

Dordrecht gereformeerd – symposium en interactief

Symposium 17 september 2022 naar aanleiding van eerste protestantse kerkdienst in de Augustijnenkerk in 1572.

Op 27 juli 1572 vindt in Dordrecht de eerste protestantse kerkdienst plaats, geleid door Ds. Johannes Lippius in de Augustijnenkerk. Rond deze gebeurtenis organiseert de Stichting Behoud Augustijnenkerk op 17 september 2022 een symposium waar drie deskundigen de gevolgen van de transformatie duiden op zowel maatschappelijk, theologisch als liturgisch gebied. Het Vocaal Theologen Ensemble en het Codarts Kerkmuziek Ensemble o.l.v. Hanna Rijken brengen de betogen muzikaal in beeld. De orgelbegeleiding is in handen van Rik Melissant. Dr. A.J. van den Herik, de huidige predikant van de Augustijnenkerk, opent de middag om 13:30. De volgende onderwerpen komen vervolgens aan de orde.