Berichten met een Label ‘expositie’

Affiche prenten tentoonstelling

Prenten in Patriciërshuis

EXPOSITIE KERKELIJKE EN POLITIEKE STRIJD IN PRENTEN IN DORDTS PATRICIËRSHUIS

Ten tijde van prins Maurits, stadhouder van de Republiek der Zeven Verenigde
Nederlanden, en Johan van Oldenbarnevelt, raadpensionaris van de Staten van Holland, woedde een felle kerkelijke en politieke strijd die het land aan de rand van een burgeroorlog bracht.
Kerkelijk ging de strijd over het gezag van de belijdenis en de verhouding tussen kerk en staat; politiek vooral om de tegenstelling tussen prins Maurits en Johan van Oldenbarnevelt.

Poster Helmantel tentoonstelling

Helmantel in de Grote Kerk

In de Grote Kerk, het gebouw dat een rol speelde in de Synode, exposeert de vermaarde Groningse schilder Henk Helmantel tijdens het herdenkingsprogramma ‘Ode aan de Synode’. Helmantel wordt gezien als één van de belangrijkste representanten binnen de stroming van het hedendaags realisme. Hij maakt veelal gebruik van dramatische licht-donkercontrasten, zoals ook te zien bij de zeventiende-eeuwse meesters. De expositie bevat zowel nieuw als bestaand werk van Helmantel.

Meer informatie op de website helmantelindordrecht.nl

Openingstijden expositie

Vanaf 24 november 2018 tot 31 maart 2019:
woensdag t/m zondag:12:00 – 16:00h
Vanaf 1 april 2019 tot 26 mei 2019:
zondag:12:00 – 16:00h
dinsdag t/m zaterdag:10:30 – 16:30h