Activiteiten

Ondanks dat het Reformatie Instituut Dordrecht een periode achter de rug heeft waarin het formuleren van missie, visie en ambitie centraal stonden, heeft de stichting al veel energie gestoken in het opstarten van mooie projecten, waarmee concrete en boeiende resultaten zijn bereikt. We zijn blij met het mooie resultaat dat de achterliggende jaren al is bereikt. Deze resultaten zijn voor ons een een enorme stimulans om op de ingeslagen weg door te gaan. Er is een overvloed aan ideëen en mogelijkheden die om een uitwerking vragen!
Afbeelding slavernij-poster

Kerk en slavernij, waar hebben we het dan over?

DORDRECHT – Wie zich wil voorbereiden op het Herdenkingsjaar Slavernijverleden, kan 20 april terecht in de Grote Kerk. Daar vindt een thema-avond plaats over christendom, kerk en slavernij. De vraag staat centraal: waar hebben we het dan over?

Het Reformatie Instituut Dordrecht (RID) organiseert de avond als proloog op het herdenkingsjaar (1juli 2023 – 1 juli 2024). Doel is kennisoverdacht. Historicus Anthonie Golverdingen belicht de relatie tussen christendom en slavernij. Prof.dr. George Harinck gaat in op de rol van de protestantse kerk. Hij is betrokken bij het wetenschappelijk onderzoek naar die rol dat momenteel plaatsvindt. Rowan van der Stelt en Sidney Breidel belichten het koloniaal verleden van Dordrecht. De bijdragen worden omlijst met bekende gospelsongs door het black gospelkoor van de Dordtse gemeente Christ Family Chapel en orgelmuziek door Johan den Hoedt. De bijeenkomst wordt ondersteund door Missie Dordt en de Vrienden van de Grote Kerk.

De avond op 20 april start om 20.00 uur. De toegang is gratis. Wel is er een collecte. Na afloop is er een drankje met hapje.

Op 1 juli 1873, tien jaar na de afschaffing door Nederland, kwam de slavernij feitelijk ten einde. Dat is dit jaar 150 jaar geleden. Het Herdenkingsjaar Slavernijverleden staat stil bij dit feit. Als Dordtse erfgoedstichting wil het RID hieraan op plaatselijk niveau een inhoudelijke en constructieve bijdrage leveren.

Meer informatie:
Stichting Reformatie Instituut Dordrecht
E info@reformatieinstituutdordrecht.nl
M 06 513 22 813 (Rinder Sekeris, voorzitter)

Afbeelding Boudewijn Zwart

Datheen-avond met Boudewijn Zwart

Het Reformatie Instituut Dordrecht (RID) organiseert zaterdag 17 september 2022 een
avond waar de psalmen van Datheen en Goudimel centraal staan. Het interactief
programma met samenzang wordt geleid door Boudewijn Zwart. Zwart bespeelt het onlangs
gerestaureerde, oudste orgel van Dordrecht. Hij zal op de van hem bekende wijze toelichten
wat ten gehore wordt gebracht. Plaats van samenkomst is de Trinitatiskapel, Vriesestraat 22
in Dordrecht. Aanvang 20.00 uur. De toegang is vrij. Nadere informatie:
info@reformatieinstituutdordrecht.nl.

De RID-bijeenkomst wordt gehouden ter gelegenheid van het feit dat 450 jaar geleden de
eerste protestantse kerkdienst werd gehouden in Dordrecht. Eerder op de dag is hierover
een symposium te volgen in de Augustijnenkerk, georganiseerd door de Stichting Behoud
Augustijnenkerk. Aanvang 13.30 uur. Drie deskundigen laten hun licht schijnen over de
transitie van rooms-katholiek naar protestants en de gevolgen op maatschappelijk,
theologisch en liturgisch gebied. Ook deze bijeenkomst is vrij toegankelijk.

Afbeelding Augustijnenkerk

Dordrecht gereformeerd – symposium en interactief

Symposium 17 september 2022 naar aanleiding van eerste protestantse kerkdienst in de Augustijnenkerk in 1572.

Op 27 juli 1572 vindt in Dordrecht de eerste protestantse kerkdienst plaats, geleid door Ds. Johannes Lippius in de Augustijnenkerk. Rond deze gebeurtenis organiseert de Stichting Behoud Augustijnenkerk op 17 september 2022 een symposium waar drie deskundigen de gevolgen van de transformatie duiden op zowel maatschappelijk, theologisch als liturgisch gebied. Het Vocaal Theologen Ensemble en het Codarts Kerkmuziek Ensemble o.l.v. Hanna Rijken brengen de betogen muzikaal in beeld. De orgelbegeleiding is in handen van Rik Melissant. Dr. A.J. van den Herik, de huidige predikant van de Augustijnenkerk, opent de middag om 13:30. De volgende onderwerpen komen vervolgens aan de orde.