Berichten met een Label ‘religie’

Stichting Herziening Statenvertaling

Beeldmerk Herziening StatenvertalingDe Stichting Herziening Statenvertaling werkt op initiatief van het hoofdbestuur van de Gereformeerde Bond aan een herziening van de Statenvertaling.

Nadat de Statenvertaling in de 17e eeuw in gebruik is genomen, zijn regelmatig redactionele aanpassingen doorgevoerd. Dit project voert een zeer grondige revisie uit, zodat de Statenvertaling weer aansluit bij het hedendaagse taalveld.

Met deze herziening wordt beoogd de Statenvertaling voor de huidige en komende generatie beschikbaar te stellen. Daarom is er naar gestreefd om door hertaling de verstaanbaarheid van de Statenvertaling te vergroten.

Dependance CHE

Dordrecht heeft in de jaren 90 van de vorige eeuw het laatste hoger onderwijs uit de stad zien verdwijnen. De gemeente Dordrecht signaleert echter dat in “de regio aanwezige sectoren steeds meer vragen om (technische) HBO’ers en WO’ers. Een sterke inzet op kennisinfrastructuur is onmisbaar om deze “discrepantie” te verkleinen en op de lange termijn onze regio concurrerend te houden. Ook vanuit het bedrijfsleven wordt dit benadrukt.”

De unieke ligging van de stad Dordrecht op het kruispunt van Zeeland, de Randstad en Brabant biedt perspectief om de dynamiek van een studentenstad te doen herleven.

In eerste instantie is de Christelijke Hogeschool Ede (CHE) in september 2009 gestart met de duale hbo-opleidingen Verpleegkunde en Sociaal Pedagogische Hulpverlening (SPH), waarin studenten voornamelijk op hun werkplek worden opgeleid. De CHE heeft aangegeven dat zij in een volgend stadium bereid zijn om te onderzoeken of het op langere termijn mogelijk is meerdere opleidingen (voltijd, deeltijd en duaal) in Dordrecht te starten.

Dordtse Historische kalender

Dordtse historische kalender Geschiedenis leeft en is een verhaal van ons allemaal. Daarom schrijven Dordtenaren voortaan hun eigen geschiedenis: iedereen kan meebepalen welke historische feiten belangrijk zijn en niet vergeten mogen worden.

Een dergelijke historische kalender is uniek voor Nederland. Enerzijds kan men onderwerpen nomineren en anderzijds kan men op de kalender zien welke jubilea er te vieren zijn in de stad.

Onder regie van het Platform Stedelijke Herdenking, waar het RID bij aangesloten is, wordt de Dordtse Historische Kalender ontwikkeld. Het is een overzicht met tal van historische, aan Dordrecht gelieerde gebeurtenissen. Het Platform wil hiermee bereiken dat er tijdig aandacht is en voorbereidingen worden getroffen voor de herdenking van deze feiten. Het RID draagt er zorg voor dat gebeurtenissen binnen het thema ‘religie’ hun plaats op deze kalender krijgen. Op de Dordtse Historische Kalender is een actuele lijst van historische gebeurtenissen te vinden.

De lancering van de Dordtse Historische Kalender vond plaats op 16 februari 2010.

Meer informatie: