Berichten met een Label ‘Synode van Dordrecht’

Het Hof van Nederland

Opening en start ‘Ode aan de Synode’ door Koning Willem-Alexander

De opening voor genodigden vindt om 18.30 uur plaats in de Augustijnenkerk. De koning zal via de ingang aan de Voorstraat arriveren.

Het bestuur van het RID is als belangrijk partner van de synode herdenking aanwezig onder de genodigden. Voor het publiek is het (besloten) programma via een live-stream op de Facebook-pagina van het Dordrechts Museum te volgen.

Na het programma (omstreeks 19:00 uur) verlaten de gasten de Augustijnenkerk en zet de Koning op het plein van Het Hof van Nederland symbolisch een robotarm in werking die gedurende negen maanden de Statenbijbel kalligrafeert.

Vervolgens wandelt de koning met gezelschap door de Kloostertuin, via het Augustijnenkamp en de Lastig Eendstraat naar het Dordrechts Museum. Daar opent hij de tentoonstelling Werk, bid & bewonder – Een nieuwe kijk op kunst en calvinisme – door een bijzondere bijbel neer te leggen bij de koninklijke bijbels die onderdeel zijn van de expositie.

Meer informatie in onze agenda

Trinitatiskapel

Interkerkelijke bezinning over Dordtse belijdenis

De Dordtse Synode is de meest belangrijke protestantse kerkvergadering ooit geweest, waarbij alle protestantse kerken uit Europa waren vertegenwoordigd. Voorgangers uit allerlei Dordtse kerken gaan in twee bijeenkomsten in gesprek over de actualiteit van deze oude belijdenis.

‘De Dordtse Leerregels zijn het resultaat van een jarenlange kerkelijke twist’ zegt André Diepenbroek, voorzitter van de stichting.

‘Velen kennen de inhoud slechts uit de geschiedenisboekjes. Toch hebben veel kerken en organisaties wereldwijd de Dordtse Leerregels uit 1619 in de grondslag staan. Een debat over de actualiteit ervan is op zijn plaats’ zegt Pieter Verhoeve, initiatiefnemer van deze bezinning.