Berichten met een Label ‘religie’

Muzikaal programma 2009

Het jaar 2009 stond in Dordrecht in het teken van Calvijn. Het muzikale programma in 2009 is dan ook gekoppeld aan evenementen die opgezet zijn in het kader van het Calvijnjaar.

 • Psalmen concert
  Het Calvijnjaar is de directe aanleiding om een concert te organiseren waarin de Psalmen centraal staan.

  De basisgedachte is het Geneefs Psalter. Dit Psalmboek is gecomponeerd in opdracht van Calvijn. Vanuit dit Psalter is een lijn getrokken naar eeuwen Psalmgeschiedenis. De gedachte is dit programma uit te voeren in Dordrecht, als ‘Reformatiestad’, in het kader van het Calvijnjaar.

  Bij de uitvoering van het programma wordt het publiek betrokken. Dit is door uitleg van het programma, maar ook door het overbrengen en instuderen van een repertoirestuk aan het publiek.

  Het concert levert een bijdrage aan de bewustwording van Dordrecht als fundament van de reformatie in Nederland en van Calvijns betekenis voor de Nederlandse kerk en cultuur.

  Het persbericht en het programmaboekje bieden een mooie illustratie van de muzikale primeur van het RID.

 • Uitvoering tijdens Nationale Reformatieherdenking
  Het RID heeft in samenwerking met Ars Musica de muzikale omlijsting verzorgd. Het programmaboekje geeft een goed beeld van deze avond.

Nationale Calvijnherdenking

Calvijn is springlevend. Deze conclusie trok minister-president mr. dr. Jan Peter Balkenende bij de Nationale Calvijnherdenking in Dordrecht.

Terecht signaleerde Balkenende het bijzondere gegeven dat Calvijn anno 2009 kennelijk ook buiten de direct kerkelijke kring brede groepen mensen aanspreekt en nieuwsgierig maakt. En misschien nog wel opvallender: die belangstelling overstijgt de bekende en hardnekkige clichés van overdreven soberheid, star dogmatisme en kleinburgerlijke benepenheid.

Wie had dat kunnen denken: de dagelijkse strijd om aandacht in de media heeft 500 jaar Calvijn glansrijk gewonnen van 200 jaar Darwin.

Het belang van deze herdenking voor de Nederlandse samenleving werd onderstreept doordat Hare Majesteit Koningin Beatrix middels haar aanwezigheid blijk gaf van haar warme belangstelling.

Lezingen Nationale Calvijnherdenking:

 

Lezing Prof.dr. Charles Juergens