Berichten met een Label ‘Synode’

Afbeelding Prof. dr. J.S. Pollmann

Prof. dr. J.S. Pollmann brengt Ode aan de Synode

Lezing met als titel Vergaderen, verbitteren, verzoenen; over de betekenis van de Synode van Dordrecht

In 1618-1619 werd de Synode van Dordrecht gehouden. De Dordtse Synode was naast een kerkvergadering, ook een politiek en cultureel evenement, dat grote invloed heeft gehad op geschiedenis, taal en normen en waarden.

Precies 400 jaar later herdenkt de stad Dordrecht deze bijeenkomst met een programma voor een breed publiek, genaamd Ode aan de Synode. In het kader hiervan zal professor Pollmann op 4 september een lezing verzorgen in de Grote Kerk met als thema Vergaderen, verbitteren, verzoenen.

Vergaderen, verbitteren, verzoenen

De Synode van Dordrecht werd bijeengeroepen om een kerkelijk geschil op te lossen dat Nederlanders tussen 1610-1618 op het bot verdeeld hield en het land aan de rand van een burgeroorlog had gebracht.  Buren stonden tegenover elkaar, samenzweringstheorieën floreerden, en demonisering en haatzaaierij waren ook in de pers schering en inslag.
Hoe had een theologisch conflict zo hoog kunnen oplopen?  Wat deed de Synode om dat conflict te bezweren? En wat was de impact van de Synode op de samenleving?
De lezing zal op deze vragen ingaan en laten zien hoe belangrijk de Synode werd voor de Geschiedenis van Nederland in de Gouden Eeuw.

Prof.dr. J.S. Pollmann

Judith Pollmann (1964) is hoogleraar Vroegmoderne Nederlandse Geschiedenis aan de Universiteit Leiden en een expert op het terrein van de Tachtigjarige Oorlog en de geschiedenis van religie en tolerantie in de Gouden Eeuw. In haar werk besteedt ze veel aandacht aan de persoonlijke ervaringen van zestiende- en zeventiende-eeuwers. Ze is honorair conservator Nederlandse Geschiedenis van het Rijksmuseum in Amsterdam en lid van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen.

Ode aan de Synode

De openingsbijeenkomst en de afsluiting van de Synode van Dordrecht vonden plaats in de Grote Kerk. Dit is het enige gebouw dat een (prominente) rol speelde tijdens de Synode en ook nu nog te bezoeken is.

De lezing wordt georganiseerd door de Vereniging Oud-Dordrecht samen met de Vereniging Vrienden van de Grote Kerk te Dordrecht. Niet vreemd is dat juist de Grote Kerk gekozen is als locatie voor deze lezing. De lezing zal muzikaal omlijst worden door Henske Bakker (panfluit) en Alisa van Dijk (viool).

De bijeenkomst is één van de eerste activiteiten in het kader van de herdenking 400 jaar Synode van Dordrecht.

De openingsbijeenkomst en de afsluiting van de Synode van Dordrecht vonden plaats in de Grote Kerk.

Praktische informatie

Locatie: Grote Kerk, Dordrecht
Adres: Lange Geldersekade 2; 3311 CJ Dordrecht
Datum: 4 september 2018
Tijd: 20:00h
Kerk open: 19:30h
Toegang: gratis

Organisatoren

  • Vereniging Oud-Dordrecht
  • Vereniging Vrienden van de Grote Kerk te Dordrecht

Meer informatie en contactgegevens van organisatoren vindt u op

http://www.oud-dordrecht.nl

http://vriendengrotekerkdordrecht.nl

logo nationale synode

Nationale Synode 2013

Opnieuw heeft het protestants forum ‘Nationale Synode’ het initiatief genomen om een Nationale Synode te organiseren. Evenals in 2010 zal deze plaatsvinden in Dordrecht van vrijdagmorgen 25 t/m zaterdagmiddag 26 oktober 2013. In Dordrecht zijn van oudsher meerdere keren synoden gehouden, waaronder verschillende keren een nationale synode zoals in 1578 en in 1618/19. Vandaar dat ook nu de stad Dordrecht weer als gastheer optreedt.

Nationale Synode 2010

In 2010 wordt Dordt na bijna 400 jaar opnieuw het toneel van een nationale ‘synode’, ook wel aangeduid als protestants forum.

Logo Nationale SynodeDoelstelling was dat de protestantse gemeenschappen tot een gesprek komen dat leidt tot een gezamenlijk belijden. De werkgroep heeft een credotekst opgesteld als aanzet voor een actuele verwoording van het geloof. Christenen hebben daarop gereageerd, waarbij in de gezamenlijk reacties de rijkdom van het christelijk geloof tot uitdrukking komt.

De bedoeling van deze tekst heeft ds. De Fijter, initiatiefnemer van deze ‘synode’ als volgt verwoord: ‘We vragen de leden van de kerken op die credotekst te reageren: laat anderen zien waarin de kern van uw en jouw geloof verwoord wordt. Schrijf dat op en stuur het aan ons. Wij verwachten dat die reacties ons iets zullen laten zien van de rijkdom van het christelijk geloof in al die christelijke kerken. Als we naar al die verwoordingen van het christelijk geloof luisteren, dan zal de Nationale Synode –zo geloven wij– een beweging worden van hoop en bemoediging. Wij hebben elkaar als christenen –als volgelingen van Jezus Christus– iets te zeggen!’

Het RID heeft het initiatief genomen om de ‘synode’, waar de resultaten worden gepresenteerd en besproken, naar Dordrecht te halen en speelt een belangrijke rol bij de organisatie. Net als tijdens de beroemde synode van 1618/ 1619 zijn deelnemers aan de synode ondergebracht bij particulieren in Dordrecht en omgeving. Dit heeft positieve ontmoetingen opgeleverd, zoals gastgezinnen ons lieten weten.

De synode heeft enkele belangrijke documenten opgeleverd:

De Nationale Synode heeft in ruime mate aandacht getrokken van de pers. Op radio en TV werd regelmatig ingegaan op de nationale synode.