Berichten met een Label ‘Synode’

Afbeelding Bijbel

Dordtse jongeren debatteren in eigen ‘Synode’ (stadswandeling)

Scholieren van de Dordtse middelbare scholen gaan maandag 6 mei 2019 met elkaar het debat aan in de Grote Kerk. Op die dag exact(!) 400 jaar geleden werden in deze Kerk de Dordtse Leerregels als resultaat van de toenmalige Synode voorgedragen. Een belangrijk thema in de leerregels was de plaats van ‘de vrije wil’. De lijnen lopen door naar het heden: in wat voor ‘vrij’ Nederland willen de jongeren leven? Hoe raakt bijvoorbeeld moderne techniek de autonomie van burgers, zijn de jongeren nog de baas over hun smartphone?

’s-Avonds wordt om 19.00 uur door het Gilde Dordrecht een stadswandeling georganiseerd langs gedenkplaatsen in de stad, waaronder de Kloveniersdoelen en de Augustijnenkerk. Aanmelding hiervoor is niet nodig en deelname is gratis, verzamelen om 18.45 uur bij de Trinitatiskapel, Vriesestraat 22. De wandeling eindigt in de Grote Kerk, waar om 20.00 uur het voor iedereen toegankelijke avondprogramma begint.

Afbeelding Bijbel

Dordtse jongeren debatteren in eigen ‘Synode’ (ochtendprogramma)

Scholieren van de Dordtse middelbare scholen gaan maandag 6 mei 2019 met elkaar het debat aan in de Grote Kerk. Op die dag exact(!) 400 jaar geleden werden in deze Kerk de Dordtse Leerregels als resultaat van de toenmalige Synode voorgedragen. Een belangrijk thema in de leerregels was de plaats van ‘de vrije wil’. De lijnen lopen door naar het heden: in wat voor ‘vrij’ Nederland willen de jongeren leven? Hoe raakt bijvoorbeeld moderne techniek de autonomie van burgers, zijn de jongeren nog de baas over hun smartphone?

Om 9.30 uur start het programma waarin het draait om jongeren en de Dordtse Synode, in het bijzonder wat die synode om het lijf had, en wat de zeggingskracht vandaag de dag nog is. Speciaal daarvoor heeft het Reformatie Instituut Dordrecht (RID) een lesbrief ontwikkeld, die ter voorbereiding is behandeld op de scholen.

Via het debat brengen de jongeren de verworven kennis in de praktijk en worden zij uitgedaagd lijnen naar de actualiteit en toekomst te trekken. Een deskundige jury voorziet het debat van commentaar en beoordeelt de debatvaardigheden. De jury bestaat uit Chris van Benschop (raadslid GroenLinks Dordrecht), Marianne Eekhout (Conservator Dordrechts Museum), Jonathan de Lijster (debatspecialist, verbonden aan Stichting Be Innovated Dordrecht) en Bart-Jan Spruyt (historicus en columnist).

In aansluiting op het thema houdt Dordtenaar en ‘synode-expert’ professor Fred van Lieburg een interessant betoog over de rol van jongeren destijds bij de Synode van Dordrecht. Dit thema is niet of nauwelijks eerder op deze wijze belicht.

Synode van Dordrecht

Internationaal congres over Dordtse Synode

De stad Dordrecht zal in november 2018, net als vierhonderd jaar geleden, een centrum zijn van internationaal calvinisme. De Dordtse Synode van 1618-1619 wordt herdacht met een driedaagse conferentie voor geïnteresseerden uit binnen- en buitenland.

De gemeente Dordrecht pakt in het najaar uit met een uitgebreide ‘Ode aan de Synode’, die tot in het voorjaar van 2019 doorgaat. Na de opening van een tentoonstelling over calvinisme en kunst in het Dordrechts Museum volgt op 14, 15 en 16 november een internationaal congres in het Energiehuis. De organisatie ligt in handen van een comité van vertegenwoordigers van het Huygens Instituut voor Nederlandse Geschiedenis, het Amsterdam Centrum voor Religiegeschiedenis en vrijwel alle academische theologische opleidingen in Nederland.

Wethouder Piet Sleeking zal het startschot geven voor de ruim 35 lezingen die gedurende het congres gehouden worden. Tal van aspecten van de synode komen aan de orde, zowel theologische, kerkrechtelijke als historische thema’s. Tot de speciaal uitgenodigde hoofdsprekers behoort Alec Ryrie, auteur van een bestseller over de geschiedenis van het protestantisme. Hij zal spreken over de Dordtse Synode als oecumenisch concilie. De slotlezing wordt verzorgd door de bekende Amerikaanse filosoof Richard Mouw over ‘het wereldbeeld van de Synode van Dordrecht’. Burgemeester Wouter Kolff zal aanwezig zijn bij de afsluiting.

Het plaatselijke Reformatie Instituut Dordrecht zorgt voor een boeiende randprogrammering. Zo is er een rondleiding door de stad, een bezoek aan de Helmantel tentoonstelling in de Grote Kerk, en een muzikale avond in de Augustijnenkerk. De muzikale avond is vrij toegankelijk voor publiek.

Don Sinnema uit Holland (Michigan) geeft een voor ieder toegankelijke avondlezing over de geschiedenis van de synode. Voor de overige programmaonderdelen kan men zich aanmelden bij het Dordrechts museum.

Contact: Fred van Lieburg. Mail naar fredvanlieburg@gmail.com