Berichten met een Label ‘religie’

Concert tweeluik Sweelinck & Revius

 

Vocaal Ensemble

Magnificat

Het Vocaal Ensemble Magnificat geeft op zaterdag 2 juni een concert in de Grote Kerk te Dordrecht. In het kader van het Sweelinckjaar en de promotie op 8 mei van Enny de Bruijn op een biografie over Jacobus Revius, heeft Margreeth Verboom een programma samengesteld voor een concert waarbij de promovenda de teksten van Revius toelicht.

Met dit themaconcert wil Magnificat luisteraars laten kennismaken met de muziek van een grote componist van vocale werken en orgelcomposities, die ons ook anno 2012 boeien door inventiviteit en meesterschap. Tegelijkertijd krijgt de poëzie van Revius de aandacht die ze verdient.

Het programma dat de dirigente samenstelde bij het thema Tweeluik Sweelinck & Revius, bevat ragfijne psalmcomposities op de melodieën van het Geneefse Psalter, zowel voor koor als voor orgel- en fluitsolo. Zo zullen er juweeltjes klinken van psalm 23, 121, 122, 137 en uit de Cantiones Sacrae. Daarnaast klinken er psalmen en liederen van Marot en Revius. Ook de luisteraars zelf nemen regelmatig aan het programma deel door samenzang onder de bezielende leiding van Sietze de Vries op het Bachorgel in de Mariakapel.

Medewerking aan dit concert verlenen Enny de Bruijn (causerie), Alice Gort Switynk (fluit), Marjon Minderhoud (barokcello) en Sytze de Vries orgel (orgel). Het geheel staat onder leiding van Margreeth Verboom. Het concert wordt onder andere gesteund door het Reformatie Instituut Dordrecht en vindt plaats op zaterdag 2 juni in de Grote Kerk te Dordrecht. Aanvang: 19.30 uur. De deuren gaan open om 19.00 uur. Entree € 12,50; t/m 16 jaar € 7,50.

Studium Generale Herziene Statenvertaling

In aanloop naar de presentatie van de Herziene Statenvertaling heeft het RID in samenwerking met Driestar Educatief en de Gemeente Dordrecht een Studium Generale georganiseerd:

 • De Statenvertaling, meer dan andere Bijbelvertalingen een cultuurmonument?
  Dordrecht, Augustijnerkerk, 30 september 2010, 19.45-22.00 uur

  Dr. Anne Jaap van den Berg, bibliothecaris van het Nederlands Bijbelgenootschap

  Verslag Reformatorisch Dagblad

 • De Bijbel en de kunst
  Dordrecht, Grote Kerk, 13 november 2010, 10.00-13.30 uur

  Deze bijeenkomst is samengesteld uit drie onderdelen:
  1. De Bijbel en literatuur
      Enny de Bruijn, cultuurredacteur Reformatorisch Dagblad
  2. De Bijbel en muziek
      Christelijk Vocaal Ensemble, Zoetermeer
  3. De Bijbel en beeldende kunst
      Jan Veldman, docent beeldende vorming ‘Driestar Educatief’

  Na een broodmaaltijd heeft het RID een stadswandeling verzorgd langs historische plaatsen in Dordrecht, die zijn verbonden aan de synode en de Statenvertaling. De dag werd afgesloten met een borrel in het stadhuis van Dordrecht, aangeboden door de Gemeente Dordrecht.