Activiteiten

Ondanks dat het Reformatie Instituut Dordrecht een periode achter de rug heeft waarin het formuleren van missie, visie en ambitie centraal stonden, heeft de stichting al veel energie gestoken in het opstarten van mooie projecten, waarmee concrete en boeiende resultaten zijn bereikt. We zijn blij met het mooie resultaat dat de achterliggende jaren al is bereikt. Deze resultaten zijn voor ons een een enorme stimulans om op de ingeslagen weg door te gaan. Er is een overvloed aan ideëen en mogelijkheden die om een uitwerking vragen!
Afbeelding Prof. dr. J.S. Pollmann

Prof. dr. J.S. Pollmann brengt Ode aan de Synode

Lezing met als titel Vergaderen, verbitteren, verzoenen; over de betekenis van de Synode van Dordrecht

In 1618-1619 werd de Synode van Dordrecht gehouden. De Dordtse Synode was naast een kerkvergadering, ook een politiek en cultureel evenement, dat grote invloed heeft gehad op geschiedenis, taal en normen en waarden.

Precies 400 jaar later herdenkt de stad Dordrecht deze bijeenkomst met een programma voor een breed publiek, genaamd Ode aan de Synode. In het kader hiervan zal professor Pollmann op 4 september een lezing verzorgen in de Grote Kerk met als thema Vergaderen, verbitteren, verzoenen.

Vergaderen, verbitteren, verzoenen

De Synode van Dordrecht werd bijeengeroepen om een kerkelijk geschil op te lossen dat Nederlanders tussen 1610-1618 op het bot verdeeld hield en het land aan de rand van een burgeroorlog had gebracht.  Buren stonden tegenover elkaar, samenzweringstheorieën floreerden, en demonisering en haatzaaierij waren ook in de pers schering en inslag.
Hoe had een theologisch conflict zo hoog kunnen oplopen?  Wat deed de Synode om dat conflict te bezweren? En wat was de impact van de Synode op de samenleving?
De lezing zal op deze vragen ingaan en laten zien hoe belangrijk de Synode werd voor de Geschiedenis van Nederland in de Gouden Eeuw.

Prof.dr. J.S. Pollmann

Judith Pollmann (1964) is hoogleraar Vroegmoderne Nederlandse Geschiedenis aan de Universiteit Leiden en een expert op het terrein van de Tachtigjarige Oorlog en de geschiedenis van religie en tolerantie in de Gouden Eeuw. In haar werk besteedt ze veel aandacht aan de persoonlijke ervaringen van zestiende- en zeventiende-eeuwers. Ze is honorair conservator Nederlandse Geschiedenis van het Rijksmuseum in Amsterdam en lid van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen.

Ode aan de Synode

De openingsbijeenkomst en de afsluiting van de Synode van Dordrecht vonden plaats in de Grote Kerk. Dit is het enige gebouw dat een (prominente) rol speelde tijdens de Synode en ook nu nog te bezoeken is.

De lezing wordt georganiseerd door de Vereniging Oud-Dordrecht samen met de Vereniging Vrienden van de Grote Kerk te Dordrecht. Niet vreemd is dat juist de Grote Kerk gekozen is als locatie voor deze lezing. De lezing zal muzikaal omlijst worden door Henske Bakker (panfluit) en Alisa van Dijk (viool).

De bijeenkomst is één van de eerste activiteiten in het kader van de herdenking 400 jaar Synode van Dordrecht.

De openingsbijeenkomst en de afsluiting van de Synode van Dordrecht vonden plaats in de Grote Kerk.

Praktische informatie

Locatie: Grote Kerk, Dordrecht
Adres: Lange Geldersekade 2; 3311 CJ Dordrecht
Datum: 4 september 2018
Tijd: 20:00h
Kerk open: 19:30h
Toegang: gratis

Organisatoren

  • Vereniging Oud-Dordrecht
  • Vereniging Vrienden van de Grote Kerk te Dordrecht

Meer informatie en contactgegevens van organisatoren vindt u op

http://www.oud-dordrecht.nl

http://vriendengrotekerkdordrecht.nl

Afbeelding Maarten Luther

Reformatie Instituut Dordrecht herdenkt Luther vrijdagavond 21 april 2017

Dit jaar 2017 staan we stil bij de kerkhervormer Luther. Het is 500 jaar geleden dat hij zijn 95 stellingen openbaar maakte.In Dordrecht wordt dit uitgebreid gevierd.

Het Reformatie Instituut Dordrecht houdt een avond op vrijdagavond 21 april 2017, waarin de liederen van Luther centraal staan.

Liederen

Luther heeft mooie en ontroerende liederen geschreven. De liederen raken het hart van de mens. De avond wordt toegelicht door ds. Hans Mudde, emeritus predikant van de Lutherse kerk te Den Haag. Verder hopen we Lutherliederen te zingen onder leiding van organist dr. Bart van Buitenen. Hij begeleidt de samenzang op het mooie historische, oudste orgel van Dordrecht. Diverse liederen van Luther zijn onbekend en worden voorgezongen door sopraan Lisa Hinfelaar.Lisa Hinfelaar gaat de onbekendere liederen ons deze avond aanleren.

De avond

  • De avond begint om 20:00 uur.
  • De deur is open om 19:30 uur.
  • Er is een boekentafel aanwezig.
  • De toegang is gratis!
  • Er is een collecte voor de onkosten.

Het adres van de Lutherse kerk (Trinitatiskapel ) bevindt zich aan de Vriesestraat 22 te Dordrecht.

Parkeren kan in de naastgelegen parkeergarage aan de Visstraat.

Allen hartelijk welkom!

Trinitatiskapel

Het Reformatie Instituut herdenkt de vrijheid van geloof

Samen zingend gedenken op ‘de wijze van toen’

Het Reformatie Instituut Dordrecht (RID) herdenkt zondagavond 19 juli 2015 de vrijheid van geweten en geloof met een speciale ‘Reformatie samenzang’ in de taal van de 16e eeuw. Deze bijzondere avond wordt gehouden in de Trinitatiskapel, waarbij de psalmen van Petrus Datheen centraal staan. Algehele leiding is in handen van ds. J.M.J. Kieviet, tot voor kort Dordts predikant. De samenkomst begint om 20:30 uur en duurt tot omstreeks 21:45 uur.